Go to Top

Koledar poročanja julij 2012

Pomembni roki, ki jih podjetniki v juliju ne smejo zamuditi!

Do 2. 7. Vloga za uveljavljanje oprostitev za izračun akontacije dohodnine od katastrskega dohodka za leto 2012
Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk za leto 2012
Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja za leto 2012
Do 10. 7. Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za junij 2012 in trimesečno obdobje april – junij 2012
Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za junij 2012 in trimesečno obdobje april – junij 2012
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka za junij 2012
Podatki o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela za obdobje od april do junij 2012
Do 13. 7. Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za junij 2012
Do 16. 7. obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost za junij2012
plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic za junij 2012
obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače za junij 2012
obračun požarne takse za obdobje april – junij 2012 in plačilo požarne takse za junij 2012
Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od april do junij 2012
Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU) za obdobje od april do junij 2012
Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od april do junij 2012
Do 18. 7 (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i – REK za dohodke iz delovnega razmerja za junij 2012
Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za junij 2012
Do 20. 7 Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2012
Obrazec DDV-O za junij 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za junij 2012 (op. plačilo DDV je 31.7.)
obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za junij2012
obrazec SN11- T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije za junij 2012
obrazec SN22 -T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji – transakcije za junij2012
obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za junij 2012
obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za junij2012
obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 20.7.
obrazec EMBALAŽA – OBR – obračun okoljske dajatve zaradi nastajanje odpadne embalaže za obdobje april do junij 2012
obrazec EE OPREME – obračun okoljske dajatve zaradi odpadne EE opreme obdobje januar do junij 2011
Do 31. 7 obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec junij 2012 – Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači
obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za junij 2012
obrazec DDV – O – Obračun DDV za junij 2012 in za obdobje april do junij 2012 in Priloga A
obrazec PD – O – Poročilo o dobavah (76 a člen) za junij 2012
Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za junij 2012
Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje april do junij 2012

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja