Go to Top

Knjigovodske listine – koliko časa jih morate shranjevati?

Knjigovodske listine oz. njihova hramba je pomemben del knjigovodstva. Čas hrambe je odvisen od vrste poslovnega dokumenta – hramba lahko traja nekaj let, lahko pa je tudi trajna. Kdo pa je za hrambo listin odgovoren in kaj določa trajanje hrambe knjigovodskih listin?

Če potrebujete zanesljiv računovodski servis za pomoč pri knjigovodstvu nas pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si. Naši strokovnjaki vam bodo znali svetovati.

Izračunajte si plačo!

Knjigovodske listine oz. hramba knjigovodskih listin – kateri zakoni jo določajo?

Knjigovodske listine oz. hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil (način in roki) je opredeljena v:

  • Pravilniku o računovodstvu (v povezavi z Zakonom o računovodstvu samo za t.i. proračunske uporabnike);
  • Slovenskih računovodskih standardih;
  • Zakonu o gospodarskih družbah;
  • Zakonu o davčnem postopku;
  • Zakonu o davku na dodano vrednost;
  • Zakonu o evidencah na področju dela in socialne varnosti.

Roki za hrambo so praviloma določeni tudi z internimi pravilniki posameznih poslovnih subjektov.

 Kaj morate vedeti, če želite poslovati kot normiranec sp?

Knjigovodske listine – kdo je odgovoren za njih?

Knjigovodske listine, poslovne knjige in letna poročila morajo obvezno hraniti vsi poslovni subjekti. Za sprotno hrambo je odgovoren tisti, na katerega se dokumenti nanašajo oziroma se z njimi rokuje. To je lahko računovodja, blagajnik, saldakontist in podobni. Po zaključku poslovnega leta je za poslovne knjige in knjigovodske listine predpisana hramba v arhivu. Ta je lahko v elektronski ali v papirni obliki.

Popoldanski s.p. – kdo ga lahko odpre?

računovodsko svetovanjeKilometrina 2023, kakšni zneski veljajo?

Koliko časa je treba shranjevati knjigovodske listine, poslovne knjige in letna poročila?

Kot že rečeno, je za različne vrste poslovnih dokumentov določeno različno trajanje hrambe. Koliko let je zahtevana hramba knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil, je zapisano v Pravilniku o računovodstvu, sicer pa poslovni subjekti obdobje določijo v svojih internih aktih. Najkrajše obdobje hrambe dokumentov je 2 leti in velja za prodajne in kontrolne bloke ter pomožne obračune in podobne knjigovodske listine. Hramba knjigovodskih listin lahko traja tudi 3, 5 ali 10 let, pri nepremičninah tudi 20 let (v povezavi z ZDDV-1). Tri leta je potrebna hramba knjigovodskih listin plačilnega prometa oziroma plačilnih nalogov, pet let se hrani knjigovodske listine na podlagi katerih se knjiži listine, določene z zakonom ter pomožne knjige. Glavno knjigo in dnevnik pa je v hrambi treba imeti deset let.

 Normirani s.p. 2023 – kaj se je spremenilo?

Knjigovodske listine – katere dokumente je treba shranjevati trajno?

Katere dokumente je treba hraniti za vedno? Trajna hramba je določena za letna poročila, obračune plač zaposlenih, odločbe upravnih in sodnih organov, kupoprodajne pogodbe za nepremičnine, zapisnike o uničenju računovodske dokumentacije in podobno. Pri sodelovanju z zunanjimi računovodskimi servisi se dogovorite glede pravočasne predaje arhiva, saj je poslovni subjekt sam odgovoren, da je hramba knjigovodskih listin in ostalih dokumentov urejena skladno s zakonskimi predpisi.

Da bodo knjigovodske listine v skladu z zakonodajo, se lahko obrnete na naše računovodske svetovalce! Če pa se vaša podjetniška pot šele začenja, lahko postopek ustanovitve podjetja opravite na Dati. Za več informacij nas kontaktirajte na 01/600-1530 ali data@data.si. Ne pozabiti spremljati tudi našij družbenih omrežij. Najdete nas na Facebooku, Instagramu in LinkedInu.

Ostanite na tekočem ter se prijavite na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja