Go to Top

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka

izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka po PKP7

Izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka, je oblika državne pomoči, ki jo je prinesel PKP7. Vsi starši otrok do 18 leta starosti so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka v višini 50 EUR. Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka je na voljo že od 11.1.2021. Kljub temu pa marsikateri upravičenec ne ve, da mora vlogo oddati najkasneje do 31.1.2021!

Informativni izračun plače

Komu pripada solidarnostni dodatek za otroke?

Ima vaše podjetje urejene pravilnike in obvezne akte? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov za vse otroke prejeme eden od staršev oziroma rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka se ne izpolni v primeru, če eden od staršev že prejema otroški dodatek. Upravičencem do otroškega dodatka Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, enkratni solidarnostni dodatek izplača po uradni dolžnosti. Ti starši bodo plačilo prejeli najkasneje do 31. januarja 2021.

Enkratni solidarnostni dodatek za otroke bodo prejeli tudi rejniki, za otroka do 18 leta starosti, ki so imeli v novembru 2020 sklenjeno rejniško pogodbo.

Pravni nasvet

Vloga – kdo jo mora oddati?

Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka pa je obvezna za izpolnitev za tiste starše, ki do prejema otroškega dodatka niso upravičeni. Ti starši morajo vlogo oddati do 31. januarja 2021. Datum izplačila dodatka za otroka pa je odvisen od časa, ko je bila oddana vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka. Solidarnostni dodatek pa bo izplačan najkasneje do 31. marca 2021.

Informativni izračun dohodnine

V kakšni obliki morate oddati vlogo?

Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka je dostopna na spletni strani eUprave. Vlogo je možno oddati tudi brez digitalnega kvalificiranega potrdila in popolnoma brezplačno. Vloga za izplačilo enkratnega solidarnostnega dodatka za otroka mora obsegati podatke starša, ki uveljavlja državno pomoč, podatke za nakazilo solidarnostnega dodatka ter podatke o otroku, za katerega uveljavlja dodatek.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja