Go to Top

Poznate dejavnost gojenje divjadi v oborah?

Poznate dejavnost gojenje divjadi v oborah? - Data d.o.o.

 

Velikost slovenskih gozdnatih površin je vedno opevana kot potencial naše države, redki pa se sprašujejo, kako bi še lahko to prednost čimbolj in na najsodobnejši in ekološki način izkoristili. Tako se lahko poleg samega lovstva nosilec kmetijske dejavnosti bolj načrtovano odloči tudi za gojenje divjadi v oborah. Ta oblika reje je zanimiva tudi zaradi urejene ekološke reje s Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil iz leta 2014.

izobraževanje

Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Potrebujete sodelavca, vendar ne za polni delovni čas – kaj se vam najbolj izplača?

Več informacij

Ta dejavnost je po Standardni klasifikaciji dejavnosti (2008)  uvrščena pod »Reja drugih živali« (A 01.490) in jo je potrebno registrirati. Za doregistracijo se lahko obrnete tudi na VEM točko podjetja Data. Tudi ko se odločate za registracijo podjetja, se lahko obrnete na naše referente na 01 600 1530 ali na elektronsko pošto data@data.si.

Postopki spremembe podatkov podjetja so na VEM točki brezplačni. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Zaradi tržne zanimivosti  in z možnostjo skrbi za ekologijo je to zelo zanimiva dejavnost kot dopolnilna dejavnost na kmetiji. V oborah se lahko goji veliko vrst divjadi kot so  jeleni, košute, damjaki, mufloni ipd.

gojenje divjadi v oborah

Kaj je definicija za gojenje divjadi v oborah?

Obora je površina v naravnem okolju, ki je obdana z ograjo, je večja od pol hektarja in manjša od 30 hektarjev. Lovne obore morajo meriti najmanj 200 hektarjev. Ograja ne dopušča prehajanja določenim ali vsem vrstam divjadi. Obore se ne štejejo v lovno površino lovišča, razen če so lovne. Za zadrževanje divjadi v obori je potrebno dovoljenje, ki ga izda minister, pristojen za varstvo narave, v soglasju z ministrom, pristojnim za divjad in lovstvo.  Reja divjadi v oborah se lahko izvaja v skladu s predpisi o živinoreji in veterini in tudi zdravstveno stanje divjadi je potrebno ugotavljati najmanj enkrat letno.

Prijava na izobraževanje

O kakršnemkoli pobegu divjadi iz obore mora lastnik oz. imetnik obore obvestiti Kmetijski zavod, lovsko inšpekcijo in upravljavce lovišč in lovišč s posebnim namenom.

Kaj mora biti urejeno za gojenje divjadi v oborah?

Velikost obore mora biti prilagojena živalim, ki se jih redi in mora zagotavljati zaščito živali pred vremenskimi vplivi, pašo v vegetacijskem obdobju, naravno nego parkljev, zatočišča in glede na vrsto rejenih živali ustrezati tudi dodatnim zahtevam, kot so blatne kopeli za uravnavanje telesne temperature in nego kožuha. Zahtevan je tudi bodisi naravni vir neoporečne vode ali napajališča. Bolj natančna navodila se dotikajo ekološke reje živali.

Za postavitev obore je potrebno pridobiti dovoljenje od Ministrstva za okolje in prostor oz. Agencija RS za okolje.

Prijava na izobraževanje

V primeru ekološke reje je potreben tudi status ekološkega kmeta, skupaj z prijavo pri organizaciji za kontrolo in certifikacijo. To novost je prinesel že omenjeni pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil v letu 2014. Pomoč in informacije za ekološko rejo divjati nudi tudi Združenje rejcev divjadi v oborah.

Morda bi vas zanimalo tudi prispevek Za lov potrebujete lovski izpit in izkaznico.

DATA d.o.o

 
 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja