Go to Top

E-račun za plačilo vseh mesečnih prispevkov za socialno varnost

Doslej se je za e-račun, ki predstavlja poenostavljen in cenejši način plačevanja prispevkov za socialno varnost odločilo skoraj 1.500 zavezancev. Septembra so preko e-računa plačali 0,5 milijona EUR prispevkov za socialno varnost.

Informativni izračun plače

Finančna uprava RS od maja letos uvaja e-račune za plačevanje vseh prispevkov za socialno varnost. To pomeni, da je zavezancem plačevanje obveznosti poenostavljeno, predvsem pa je cenejše, saj se zmanjšujejo stroški provizije bankam. Namesto štirih položnic za štiri različne prispevke za socialno varnost lahko zavezanec na mesec uporabi e-račun za vse štiri.

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Kdo ga lahko uporabi za plačevanje prispevkov?

E-račun, kot podlaga za plačevanje obveznosti bo uveden postopoma. Trenutno je e-račun na voljo družbenikom in samozaposlenim, to je osebam, ki samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost (npr. samostojnim podjetnikom, kulturnikom, športnikom, odvetnikom itd.) in so sami dolžni obračunavati prispevke za socialno varnost. E-račun pa lahko uporabljajo tudi kmetje, prostovoljci in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. Za ostale je sistem še v pripravi. Najprej naj bi bila uporaba e-računa na voljo pravnim osebam.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Na voljo je e-račun. Kaj pa sedaj?

Zavezanci lahko še vedno uporabljate način plačevanja obveznosti, kot ste ga do sedaj. Še vedno lahko s plačilnimi nalogi plačujete vsako obveznost posebej ali pa na enem plačilnem nalogu združite tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno.

Lahko pa se odločite za poenostavitev plačevanja, torej za uporabo e-računa. V tem primeru se boste morali pri svoji spletni banki prijaviti na prejem e-računa.

Potrebujete zanesljivo računovodstvo

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Za katere vse obveznosti lahko zavezanec uporabi e-račun?

Zavezanec lahko vsak mesec na enem e-računu plača vse štiri prispevke za socialno varnost:

  1. prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  2. prispevke za zdravstveno zavarovanje,
  3. prispevke za starševsko varstvo,
  4. prispevke za primer brezposelnosti.
Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Način poravnavanja obveznosti različnih blagajn

E-račun je pripravljen na podlagi mesečnega obračuna prispevkov in vključuje informacijo, koliko prispevkov pripada posamezni blagajni. S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo prispevki, ki so navedeni na e-računu.

Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta prispevka poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki jih vsebuje e-račun.

Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih prispevkov, se tudi če plača z e-računom, najprej poravnajo starejše obveznosti.

Pravni nasvet

Kdaj v mesecu zavezanec prejme e-račun?

Izdaja in plačilo e-računa sta neposredno vezana na predložitev obračuna prispevkov za socialno varnost in plačilo te obveznosti. Omenjene obračune je treba preko eDavkov predložiti do 15. v mesecu, zneske pa je treba poravnati najpozneje do 20. v mesecu za pretekli mesec. E-račun bo tako izdan po predložitvi obračuna.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja