Go to Top

Začel je veljati družinski zakonik – kaj nam prinaša?

15. 4. 2019 se začne v praksi uporabljati Družinski zakonik. Družinski zakonik prinaša kar nekaj novosti, našteli bomo le najpomembnejše med njimi. Za podrobnejše informacije, ki jih prinaša družinski zakonik, se lahko obrnete na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Družinski zakonik in nova definicija družine

Družina je življenjska skupnost otroka, ne glede na starost otroka, z obema ali enim od staršev ali z drugo odraslo osebo, če ta skrbi za otroka in ima po tem zakoniku do otroka določene obveznosti in pravice.

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij

Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih razmerij je pogodba, s katero se zakonca oz. zunajzakonska partnerja dogovorita o vsebini njunega premoženjskega režima, ki se razlikuje od tistega, ki je predviden v zakonu. V sporazumu se lahko uredijo tudi druga premoženjska razmerja, ki nastanejo v času trajanja zakonske zveze kakor tudi za primer razveze.

Možnost razveze zakonske zveze pred notarjem v obliki notarske listine

Vas zanima družinski zakonik? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Zakonca bosta lahko razvezala zakonsko zvezo samo s pomočjo notarja. Razveza v obliki notarske listine bo možna v primerih, ko zakonca ne bosta imela skupnih mladoletnih otrok.

Odločitev sodišča o skupni vzgoji in varstvu tudi brez soglasja/sporazuma staršev

Sodišče bo lahko po novem odloči o skupni vzgoji in varstvu tudi brez soglasja / sporazuma staršev.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Prenos pristojnosti odločanja na sodišča:

  • ukrepih za varstvo koristi otroka,
  • rejništvu in skrbništvu,
  • posvojitvah.

Sodišče bo odločilo na predlog CSD o posvojitvah, ki bo pred začetkom postopka pred sodiščem izvedel postopek ugotavljanja pogojev za posvojitev in izbire posvojitelja.

Družinski zakonik in vnaprej izražena volja staršev

Starši lahko za primer smrti ali trajnejše nezmožnosti izvajanja starševske skrbi vnaprej izrazijo voljo glede:

  • osebe, kateri se otrok zaupa v varstvo in vzgojo,
  • sorodnika, ki se mu podeli starševska skrb,
  • posvojitelja ali
  • skrbnika.

Pravni nasvet

Veljavnost vnaprej izražene volje staršev se presoja enako kot veljavnost oporoke v skladu z zakonom, ki ureja dedovanje. Sodišče vnaprej izraženo voljo staršev upošteva, če ta ni v nasprotju s koristjo otroka. Ta del zakonika se uporablja že od 15. 4. 2017.

Spremenil se je tudi dodatek za velike družine. Preverite, ali ste do njega upravičeni!

Če se ne znajdete v vseh predpisih, ki jih prinaša družinski zakonik in potrebujete pomoč, pokličite našo pravno službo.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja