Go to Top

Deratizacija in dezinsekcija – pogoji za dejavnosti, po katerih porast zanimanje po mili zimi kot je letos

Po blagi zimi in topli pomladi kot je letos, so starejši vekomaj napovedovali veliko mrčesa in golazni poleti in jeseni. Tako si podjetniki, ki se ukvarjajo z dejavnostjo kot sta dezinsekcija in deratizacija, letos obetajo kar nekaj dela. Opisali bomo, kaj je potrebno za opravljanje teh dejavnosti.

Strokovnjak za opravljanje dejavnosti deratizacije ali dezinsekcije, potrebuje dovoljenje in mora izpolnjevati pogoje za opravljanje te dejavnosti.

Informativni izračun plače

Deratizacija in ustrezni delovni pogoji

Izvajalec mora za opravljanje zagotoviti ustrezne prostore, opremo in pripomočke. Zakonodaja tudi zahteva uporabo ustreznih sredstev za osebno zaščito – torej delovno obleko, obutev in pokrivalo, zaščitna očala, rokavice ter ustrezno masko z ustreznimi filtri. Pri izvajanju dejavnosti deratizacije ali dezinsekcije mora izvajalec tudi poskrbeti za ustrezno zaščito prostorov in okolja. Namestiti mora opozorilne letake in obvestila, lepilne trakov, plastične folije, gasilne aparate in sredstva za dekontaminacijo.

Deratizacija zahteva poleg izvajanja dejavnosti tudi vodenje predpisanih evidenc

Deratizacija in dezinsekcija kot dejavnost podjetja, pomeni tudi skrb za primerno vodenje evidenc. Tako mora podjetnik posebno pozornost posvetiti evidenci o opravljenih postopkih ter o nabavi in uporabi biocidov in tudi poročanju teh podatkov krajevno pristojnemu Zavodu za zdravstveno varstvo in Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije. Enako velja za uporabo in nabavo pesticidov.

Pravni nasvet

Strokovna dejavnost zahteva tudi računovodskega strokovnjaka

Poleg omenjenih evidenc je zahtevano tudi vodenje računovodskih evidenc, vknjižb in računov. Zato se je najbolje poslužiti računovodskega servisa s širokim zaledjem in raznovrstnimi storitvami.

Podjetje Data d.o.o. je ponudnik računovodskih storitev že več kot dvajset let in Vam lahko pomaga pri vodenju vašega posla s vsakodnevnimi knjigovodskimi storitvami in računovodskim svetovanjem. Poleg tega nudi tudi davčno svetovanje in pravne storitve ter svetovanje.

Dejavnost deratizacije in dezinfekcije izvaja le ustrezno usposobljen kader

Postopek registracije podjetja je na VEM točki brezplačen. Rezervirajte termin!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

Dejavnost deratizacije in dezinsekcije lahko opravljajo samo fizične osebe, ki so po izobrazbi doktor medicine, diplomirani sanitarni inženir, univerzitetni diplomiran inženir agronomije, diplomirani inženir agronomije, doktor veterinarske medicine ali univerzitetni diplomirani biolog. Izvajalec se mora tudi izobraževati v skladu s programom, ki ga potrdi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v sodelovanju z območnimi zavodi za zdravstveno varstvo. Izobraževanje s področja deratizacije in dezinsekcije je potrebno obnavljati na vsakih 5 let. Po končanem izobraževanju se izvede preverjanje zdravja in izda potrdilo.

Vodje posameznih del deratizacije ali dezinsekcije, morajo biti po izobrazbi praviloma vsaj višji sanitarni tehnik, sanitarni inženir ali inženir kmetijstva s potrebnimi znanji dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije. Med tem, ko je za tehnika dezinsekcije ali deratizacije, ki opravlja praviloma osnovna dela predvideno, da mora biti zdravstveni, sanitarni, veterinarski ali agronomski tehnik po izobrazbi s pridobljenimi znanji iz področja.

Bi se radi podali v svet podjetništva? Ustanovitev podjetja je pri nas povsem preprosta.

Poudarek pri delu z nevarnimi kemikalijami in varstvu pri delu

Izvajanje deratizacije ali dezinsekcije poteka po postopku, ki omogoča varovanje zdravja ljudi in živali in tako mora izvajalec naročnika pred začetkom seznaniti s potekom dela, z morebitnimi nevarnostmi za ljudi, živali in okolje, varnostnimi ukrepi in časom trajanja del oziroma nevarnosti. Izvajalec sme za njegovo delo uporabljati izključno sredstva, ki izpolnjujejo pogoje iz predpisa, ki ureja kemikalije in biocide.

Veterinarska deratizacija in dezinsekcija se lahko opravljata na podlagi koncesije

Preprečevanje kužnih bolezni živali lahko izvajajo veterinarske organizacije Nacionalni veterinarski inštitut in druge organizacije, ki izpolnjujejo predpisane pogoje. Tako mora podjetnik poleg predpisanih pogojev pridobiti tudi koncesijo na podlagi odločbe Veterinarske uprave Republike Slovenije (VURS). Za opravljanje te dejavnosti potrebuje primerno izobrazbo – doktor veterinarske medicine z veterinarsko licenco.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja