Go to Top

DDV pri uvozu blaga – novosti

DDV pri uvozu

DDV pri uvozu blaga se je s 1. julijem 2021 spremenil. Spremembe Zakona o davku na dodano vrednost in Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost do tega trenutka še niso objavljene. Kljub temu pa bodo morajo stopiti v veljavo enako kot v drugih državah EU.

Obračunajte si plačo!

Uvoz blaga

Potrebujete davčno svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Pod tem pojmom razumemo prenos blaga iz ozemlja izven Slovenije in izven EU (t.i. tretjega ozemlja ali tretje države) v Slovenijo. Zavezanci uvažajo blago bodisi za lastne potrebe bodisi za nadaljnjo prodajo. Za lastne potrebe gre za večinoma opremo, stoje in druga osnovna sredstva, tudi pisarniško opremo in pohištvo ali nenazadnje material, ki ga potrebujejo ob svojem delu. Drugi primeri so uvoz blaga za nadaljnjo prodajo, kar pomeni, da se podjetje ukvarja s trgovino.

DDV pri uvozu blaga se plačuje preko carinskega postopka, ki ga za podjetje vodi deklarant (špediter) ali pošta oziroma tudi kurirska služba.

Preberite tudi: Bruto plače so se v povprečju dvignile

Uvozne dajatve

Uvozne dajatve, carina, ki je morebiti obračunana uvozniku, se plačuje carini ali preko špediterja ali preko pošte oziroma kurirske službe. Od julija 2021 dalje bo novost po spremembah Zakona o davku na dodano vrednost, da se carina ne obračuna do vrednosti blaga v višini 150 evrov, medtem ko se bo DDV obračunal za vsako nabavo, ne glede na vrednost.

Do konca junija 2021 je veljalo, da je blago do vrednosti 22 evrov popolnoma oproščeno tako carine kot DDV. DDV pri uvozu blaga po 1. juliju 2021 bo torej obračunan tudi, če je vrednost blaga 1 evro. Izjema od plačevanja DDV bo edino uvoz blaga iz tretje države, kadar bo fizična oseba poslala drugi fizični osebi brezplačno blago v vrednosti do 45 evrov.

podjetniško svetovanje

Obračun DDV pri običajnem postopku uvoza

Uvoznik, podjetje ali podjetnik, ki je identificiran za namene DDV predloži deklarantu veljavno ID številko (DDV številko), na podlagi katere mu DDV pri uvozu ni zaračunan za plačilo. Nabavo blaga iz tretje države zavezanec prikaže na obračunu DDV in znesek DDV pri uvozu prav tako.

Osnova in znesek DDV sta razvidna tudi iz portala eDavki, kamor podatke o postopkih vpisuje carina. DDV pri uvozu se ne plačuje, ampak se prikazuje kot obračunan na eni strani in kot vstopni na drugi strani obračuna.

Želim se prijaviti na e-novice

Posebnosti od 1. julija 2021

Za DDV pri uvozu (netrošarinskega) blaga do vrednosti 150 evrov so po novem posebnosti pri obračunu. Zavezanci (podjetja in podjetniki) iz tretjih držav lahko vstopijo v sistem VEM/OSS. Preko sistema bodo lahko lažje izpolnjevali obveznosti ob sprostitvi blaga v EU. Posebni sistem uvozni VEM bo na voljo tudi slovenskim zavezancem. In to v kolikor bodo pošiljali blago iz svojih enot iz tretjih držav ali bodo posredniki za tuje zavezance. DDV pri uvozu tega blaga se ne bo plačeval. Prikazovala se bo le prodaja tega blaga v posamezno državo članico.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja