Go to Top

Davčni zavezanci Fursu lani plačali več kot 19 milijard evrov!

Davčni zavezanci v 2021 plačali 18 % več kot leta 2020

Davčni zavezanci so lani Finančni upravi plačali 18 % več dajatev kot leta 2020. Po prvih znanih podatkih je Furs pobral 19,212 milijarde evrov. Mimogrede, v kolikor imate vprašanje glede dohodnine ali kakršnihkoli drugih davkov, se lahko obrnete na naše davčne svetovalce! Za termin plačljivega svetovanja se lahko dogovorite na 01/600-1530 ali na data@data.si.

Informativni izračun plače

Več dajatev kot lani in predlani

Kot že omejeno so davčni zavezanci so Fursu lani plačali 19,212 milijard evrov. To je 2,930 milijarde (oz. 18 %) evrov več kot 2020 ter 1,639 milijarde (oz. 9,3 %) kot leta 2019. Če bi prihodkom leta 2020 prišteli še prispevke za socialno varnost (ti so bili zaradi interventnih ukrepov plačani mimo Furs neposredno blagajnam javnega financiranja iz državnega proračuna), bi bili prihodki iz leta 2021 v primerjavi z 2020 višji za 2,323 milijarde evrov. Dokončni podatki za letošnje leto bodo sicer znani po zaključnem računu, ki bo v začetku februarja 2022.

Ustanovite podjetje na Dati!

računovodsko svetovanje

Prijavite se na naš seminar Zaključna bilanca 2021!

Kaj je pozitivno vplivalo na pobrane prihodke v 2021?

Kaj je vplivalo na to, da so davčni zavezanci lani plačali več dajatev? Na to so imeli vpliv nekateri ukrepi interventne zakonodaje:

  • Zapadlost (in s tem poplačilo) terjatev iz naslova davkov in prispevkov je bila iz 2020 prestavljena v 2021 – 7. člen ZIUJP in 67. člen ZIUOPDVE. Lani je bilo plačanih za 192,4 milijona evrov odobrenih odlogov in obrokov.
  • 12. in 12.a člen ZIUPPP določa je do 31.3.2022 bilo neposredno odloženo plačilo prispevkov za socialno varnost. Skupni znesek je bil 27,1 milijona evrov (za plačilo aprila, maja in junija 2020). Lani so davčni zavezanci poravnali za 2,4 milijona evrov teh obveznosti.

ZASLUŽITE DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Kaj pa je negativno vplivalo na pobrane prihodke v 2021?

Da davčni zavezanci niso rabili plačati še več dajatev, pa je vplivalo naslednje:

  • Zaradi odobritve plačilnih ugodnosti po 67. členu ZIZOPDVE je bila zapadlost davkov in prispevkov prestavljena v obdobje po 2021.
  • V skladu s 118. členom ZIUPOPDVE so se lahko postopki davčne izvršbe začele le v nujnih zadevah.
  • Zmanjšanje oz. prepoved opravljanja gospodarske dejavnosti pri zavezancih. To je pomenilo manjše zneske na davčnih obračunih.

Informativni izračun za normirance

Koliko dajatev smo davčni zavezanci plačevali zadnjih 5 let?

V spodnji preglednici so prikazani javnofinančni prihodki oz. prejemki Fursa ter davčni dolg ob koncu proračunskega leta.

Leto 2017 2018 2019 2020 2021 (preliminarno)
Skupni javnofinančni prihodki in prejemki Furs (v evrih)  

15.535.944.909

 

16.613.623.060

 

17.572.564.063

 

16.281.755.053

 

19.212.036.572

Davčni dolg na dan 31.12. (v evrih) 1.267.045.690 1.204.717.178 1.180.360.733 998.089.393 916.825.027
Delež davčnega dolga v pobranih javnofinančnih prihodkih oz. prejmkih Furs (v %) 8,2 7,3 6,7 6,1 4,8

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja