Go to Top

Podjetniške novice

V katerih primerih se zaposlitev za določen čas spremeni v zaposlitev za nedoločen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas se glede na določbe Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko sklene za omejen čas, ki je potreben, da se delo opravi. Z uveljavitvijo Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) se uveljavlja dveletna časovna omejitev opravljanja dela po pogodbi o zaposlitvi za določen čas na istem delu glede na začasnost razloga, ki utemeljuje zaposlitev za določen čas. Za isto delo se šteje delo na delovnem mestu Nadaljuj z branjem

Obrazec M-4: Zaradi težav z e-podpisom prav tako podaljšan rok oddaje

Vsi dajalci podatkov, ki so po evidenci zavoda dolžni posredovati podatke na obrazcih M-4 za določene kategorije zavarovancev do 30. 4. tekočega leta za preteklo koledarsko leto, prejmejo obvestilo z navodilom za prijavo v spletno aplikacijo in avtentikacijsko kodo za prvo prijavo v spletno aplikacijo. Obvestilo vsebuje poleg avtentikacijske kode z datumom izteka veljavnosti te kode tudi registrsko številko in naziv dajalca podatkov. Obrazec M-4 Dajalci podatkov, ki imajo sicer Nadaljuj z branjem

ZDR-1: Za malo malomarnost brez odškodninske odgovornosti

Glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je delavec dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Za kršitev obveznosti  je delavec disciplinsko odgovoren. O tem smo pisali v prvem delu članka.  ZDR-1: Kdaj je delavec dolžan povrniti delodajalcu škodo, ki jo je povzročil v okviru delovnega razmerja? V primeru, da delavec na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan Nadaljuj z branjem

Gostinci in trgovci s 50-odstotnim dodatkom za nedeljsko in nočno delo, trgovcem izraba ur

O pogojih za delo in višino plačila ob dela prostih dnevih, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) smo že pisali tukaj. Podrobneje smo pogledali še v Kolektivno pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije in Kolektivno pogodbo dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije. Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije Kolektivna pogodba velja za vse delavce, ki opravljajo delo pri delodajalcih, ki imajo registrirano (opredeljeno) področje trgovinske dejavnosti  v obsegu, kot to določa veljavni zakon, Nadaljuj z branjem

Varnost in zdravje pri delu: Nasilje v službi vse pogostejši dejavnik tveganja

Mednarodna organizacija dela je leta 2003 razglasila 28. april za svetovni dan varnosti in zdravja pri delu. Tako je ta dan po vsem svetu namenjen zagotavljanju velikega pomena področju varnosti in zdravja pri delu kot pomembnega dejavnika, ki vpliva na stanje v družbi in na njen razvoj. Varnost in zdravje pri delu Zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu in v delovnem okolju je naloga delodajalcev, delavcev, strokovnih delavcev s Nadaljuj z branjem

Obrazec M-4: Rok za oddajo zaradi tehničnih težav podaljšan

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obvešča, da je pri izdaji obvestil, na katerih se nahaja tudi koda za vstop v spletno aplikacijo za posredovanje podatkov na obrazcih M-4, prišlo do tehničnih težav, zato bodo kode posredovane kasneje. Obrazec M-4 Od 5.5.2013 dalje Zavod omogoča vsem dajalcem podatkov, ki so po evidenci Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije dolžni posredovati podatke na obrazcih M-4 za določene kategorije zavarovancev, da jih posredujejo Nadaljuj z branjem

Dopolnitev spletne aplikacije UJPnet in spletnega portala UJPeRačun

Dopolnjena spletna aplikacija UJPnet Dne 24.4.2015 je bila nameščena nova dopolnjena verzija spletne aplikacije UJPnet, in sicer so dopolnitve naslednje: 1.      Zavihek E-računi/Vnos vnos podatkov o naročniku oziroma plačniku e-računa, če se le-ta razlikuje od prejemnika e-računa; vnos 8% davčne stopnje (pavšal) in 0% davčne stopnje (oprostitev); iz šifranta merskih enot odstranjene merske enote, ki v slovenskem prostoru niso dovoljene: ACR – aker, APX – zlata unča, ASM – moč Nadaljuj z branjem

Zavod za zaposlovanje bo vračal prispevke za socialno varnost

Zavod za zaposlovanje RS je pripravil ukrep, namenjen delodajalcem z območij z visoko brezposelnostjo. Za zaposlitev brezposelne osebe bodo delodajalcem povrnili prispevke za socialno varnost. Kateri delodajalci lahko uveljavljajo povračilo prispevkov? Delodajalci (podjetja), ki se ukvarjajo s tržno dejavnostjo in imajo sedež ali prebivališče v v območjih z visoko brezposelnostjo. Delodajalci lahko povračilo prispevkov uveljavljajo za tiste dejavnosti, ki jih na navedenem območju z visoko brezposelnostjo tudi dejansko opravljajo. Zaposlitev brezposelne osebe Nadaljuj z branjem

Optimizacija spletnih strani: Googlova indeksacija bo trajala do dva tedna!

O tem, da so se spletne strani, ki niso prilagojene za prikazovanje na pametnih telefonih in tablicah, začele uvrščati nižje v Google iskalniku, smo že pisali tukaj. Objavljamo najpogostejša vprašanja, katera si zastavljajo lastniki spletnih strani. Bodo spremembe Googlovega algoritma vplivale na rezultate iskanj preko tablic in namiznih računalnikov? Ne, ta posodobitev ne vpliva na iskanja na tablicah ali namiznih računalnikih. Vpliva samo na iskanja iz mobilnih naprav v vseh jezikih in na Nadaljuj z branjem

Zakon o delovnih razmerjih: Globa za diskriminacijo do 20 tisoč evrov

Diskriminacijo na delovnem mestu prepoveduje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec mora zagotavljati enako obravnavo vsakomur ne glede na osebne okoliščine tako pri samem zaposlovanju kot tudi ves čas trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. V prvem delu članka smo pisali o tem, kaj je zakonsko opredeljeno kot diskriminacija in kako lahko delavec ukrepa, ko je žrtev diskriminacije. V drugem delu pa pišemo o tem, kako Nadaljuj z branjem

Diskriminacija zaposlene zaradi nosečnosti prepovedana

Diskriminacija na delovnem mestu je prepovedana z Zakonom o delovnem razmerju (ZDR-1). Delodajalec mora zagotavljati enako obravnavo vsakomur ne glede na osebne okoliščine tako pri samem zaposlovanju kot tudi ves čas trajanja delovnega razmerja in v zvezi s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi. V prvem delu članka pišemo o tem, kaj je zakonsko opredeljeno kot diskriminacija in kako lahko delavec ukrepa, ko je žrtev diskriminacije. V drugem delu pa pišemo o Nadaljuj z branjem

Zakon o delovnih razmerjih: Delodajalci zaradi kršitev plačali za pet milijonov evrov glob

Glede na Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) je v delovnem razmerju vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti. V letu 2014 so inšpektorji na področju delovnih razmerij, varnost in zdravja pri delu ter socialnega varstva opravili 17.392 inšpekcijskih pregledov, ugotovili 29.685 različnih kršitev, izdali 12.433 različnih ukrepov in izrekli za okvirno 5 milijonov evrov glob. Zakon o delovnih razmerjih Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona Nadaljuj z branjem

Uvozne dajatve: V primeru vrnitve blaga povračilo ali odpust dajatev

Blago, poslano po pošti, se lahko vrne in prejemnik lahko v zakonsko predpisanih primerih zahteva povračilo oziroma odpust dajatev. Kadar se blago, poslano po pošti, vrne, carinski organ na zahtevo prejemnika in ob izpolnjenih pogojih (zahteva za razveljavitev se vloži v treh mesecih od dneva sprejema deklaracije, blago je bilo izvoženo na naslov dejanskega dobavitelja ali na drug naslov, ki ga je navedel dobavitelj) razveljavi carinsko deklaracijo za sprostitev v Nadaljuj z branjem

Uvozne dajatve morate plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke

Uvozne dajatve so carine in druge dajatve s podobnim učinkom (npr. protidampinške ali izravnalne dajatve). Carina se obračuna po predpisani stopnji od carinske vrednosti blaga, ki se običajno ugotavlja iz računa o nakupu, lahko pa tudi na osnovi vrednosti enakega ali podobnega blaga, uvoženega na carinsko območje EU, in po ostalih predpisanih metodah. Uvozne dajatve je treba plačati tudi za rabljeno blago in brezplačne pošiljke. Carinska stopnja Pri carinjenju blaga Nadaljuj z branjem