Go to Top

Podjetniške novice

Spletna trgovina: Bi svoje izdelke prodajali preko spleta? Bodite pozorni na zakone

Spletna trgovina postaja v zadnjem času vse bolj aktualna, zato smo vam pripravili nekaj določil, katera mora spoštovati prodajalec, ki se odloči za prodajo preko spleta. Podjetje, ki se odloči za prodajo preko spleta, mora pri opravljanju svoje dejavnosti spoštovati naslednje predpise: Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakon o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). Preberite tudi Delo na črno: Inšpektorji opravili skoraj 5000 nadzorov. V Nadaljuj z branjem

Mrežni marketing: Inšpektorji odkrili za 700.000 evrov nakazil v tujini

Finančna uprava RS bo do konca leta izvedla nadzor nad zavezanci, ki se ukvarjajo z neposrednim trženjem izdelkov in storitev, torej s področjem mrežnega marketinga. Odkrili za več kot 700.000 evrov nakazil na računih v tujini Razlog za poglobljeni ciljni nadzor nad področjem mrežnega marketinga so opravljene analize, v katerih je bilo ugotovljeno, da fizične osebe ne prijavljajo obdavčljivih dohodkov, ki jih dosegajo z delovanjem v teh sistemih. Zavezanci si Nadaljuj z branjem

Suhoparna klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani (1. del)

Tik pred ustanovitvijo podjetja se podjetniki pogosto srečujejo z vprašanji, katero dejavnost registrirati. Gre za problematiko nepoznavanja Standardne klasifikacije dejavnosti iz leta 2008, s katerimi se srečujemo na naši VEM-točki. Nepoznavanje je razumno, saj sama klasifikacija dejavnosti obsega skoraj 200 strani suhoparnih opredelitev in razlag dejavnosti. V ta namen smo za vas pripravili sklop člankov, v katerih bomo predstavili posamične dejavnosti in njihove zahtevane pogoje za opravljanje. Vem točka in Nadaljuj z branjem

Kontrola trga dela: Hrvati še ne bodo smeli prosto delati pri nas

Pisali smo že o tem, da ima Republika Slovenija z vsemi državami članicami, razen z Republiko Hrvaško, v praksi uveljavljeno pravico do prostega pretoka delavcev. Več na povezavi. Dvoletno prehodno obdobje za zaposlovanje in delo državljanov Hrvaške v Sloveniji po hrvaškem vstopu v EU bi se končalo s 1. 7. 2015, vendar so na ministrstvu za delo predlagali podaljšanje prehodnega obdobja za nadaljnja tri leta. Zaposlovanje tujcev v Republiki Sloveniji je Nadaljuj z branjem

Davčni zavezanci lahko zahtevajo razkritje poravnanih obveznosti drugih

Na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) lahko davčni zavezanec na pristojnem finančnem uradu pridobi potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence. Potrdilo o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence lahko davčni zavezanec pridobi tudi za druge davčne zavezance, če dokaže, da ima pravno podlago za zahtevo za izdajo. V tem primeru finančni urad izda razkritje o poravnanih obveznostih iz knjigovodskih evidenc. Razkritja o poravnanih obveznostih iz knjigovodske evidence se Nadaljuj z branjem

Delo prek s.p. za enega naročnika dovoljeno, a pod dvema pogojema

Novi zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), je nekoliko uredil status samostojnih podjetnikov, ki delajo samo za eno podjetje. 213. člen ZDR-1: Ekonomsko odvisna oseba je samozaposlena oseba, ki na podlagi pogodbe civilnega prava, osebno, za plačilo, samostojno in dlje časa opravlja delo v okoliščinah ekonomske odvisnosti ter sama ne zaposluje delavcev. Ekonomska odvisnost pomeni, da oseba najmanj 80 odstotkov svojih letnih dohodkov pridobi od istega naročnika. Glede na novi zakon Nadaljuj z branjem

Popoldanski s.p. in obvezni prispevki

Odprtje popoldanskega s.p. prinaša podjetniku določene stroške, saj morajo biti popoldanski s.p. zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Kakšni so torej obvezni prispevki? Obvezni prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Popoldanski s.p. morajo biti obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti (PIZ), in plačujejo prispevke v Nadaljuj z branjem

Za samozaposlene je mogoča delna oprostitev plačila prispevkov

Oseba, ki opravlja samostojno pridobitno dejavnost – samostojni podjetnik – je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Osebe, ki v Republiki Sloveniji samostojno opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, so obvezno zavarovane. Pravna podlaga za pokojninsko in invalidsko zavarovanje podjetnikov je podana v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Obvezno se zavarujejo tudi osebe, ki so v tujini vpisane Nadaljuj z branjem

Letni dopust: Kdaj ga lahko delavec prenese v naslednje koledarsko leto?

Pravico do letnega dopusta določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Letni dopust se lahko prenese tudi v naslednje koledarsko leto, in sicer z možnostjo izrabe do 30. junija oziroma do 31. decembra. Delodajalec lahko od delavca zahteva vnaprejšnje planiranje izrabe letnega dopusta Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta v tekočem koledarskem letu, delavec pa je dolžan do konca tekočega koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek letnega dopusta pa v Nadaljuj z branjem

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbam

Ministrstvo za pravosodje je pripravilo Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (Predlog ZIZ-K). Predlog zakona odpravlja pomanjkljivosti trenutno veljavne ureditve in uresničuje ustavno načelo socialne države, med drugim bo po novem onemogočena izvršba na neto minimalno plačo. Minimalna plača v letu 2015 Minimalna bruto plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 €. Več o tem smo pisali že tukaj. Nadaljuj z branjem

Posameznikov, ki se pogumno podajo v svet podjetništva, je vedno več

Registracija podjetja (odprtje s.p. in d.o.o.) je na naši VEM-točki enostavna, hitra in brezplačna. A preden se podate v zahteven svet podjetništva, si preberite nekaj naših nasvetov. Po zadnjih podatkih Statističnega urada RS (Surs) je bilo februarja 2015 kar 12.000 več samostojnih podjetnikov posameznikov kot istega meseca leta 2008. Ta dvig lahko pripišemo tudi spodbujanju podjetniške ideje, med drugim s številnimi subvencijami, razpisi za nepovratna in povratna sredstva, krediti z Nadaljuj z branjem

Davčne blagajne: Katere podatke bo po novem moral vsebovati račun?

Vlada je sprejela Akcijski načrt za uvedbo davčnih blagajn v republiki Sloveniji s skrajnim rokom uvedbe 1. 1. 2016. V vzpostavljenem sistemu davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS, ki bo potrdila ter shranila podatke o računih v postopku njihove izdaje v realnem času. Davčne blagajne: Prednosti in slabosti obeh modelov Postopek davčnega potrjevanja računov tvoril sistem, ki bo omogočal sledljivost in Nadaljuj z branjem

Kaj storiti, da bo poslovanje s tujino prek vašega podjetja mogoče?

Naši svetovalci dobijo ob registraciji podjetij veliko vprašanj na temo poslovanja s s tujimi trgi. Zanima jih namreč,  kaj morajo storiti, da imajo omogočeno poslovanje s tujino. Za poslovanje na tujih trgih se je v primeru poslovanja z določenimi državami članicami  Evropske unije potrebno prijaviti v sistem DDV (postati davčni zavezanec). Kdaj morate postati zavezanec za DDV? Zavezanci za DDV morate postati, ko v preteklih 12 mesecih presežete 50.000 EUR prometa Nadaljuj z branjem

Olajšave za zaposlitev pripomogle k manjšanju brezposelnosti mladih

Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je bilo konec aprila registriranih 27.665 brezposelnih oseb v starosti od 15 do 29 let, kar je za 4.246 oseb oziroma 13,3% manj kot aprila 2014. V primerjavi z marcem 2015 se je brezposelnost mladih znižala za 1.348 oseb oziroma za 4,6%. V letošnjem letu (januar – april) se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 11.068 mladih, kar je 15 % manj kot v Nadaljuj z branjem