Go to Top

Bonitete v davčnem obračunu znižujejo davek od dobička!

Bonitete v davčnem obračunu

Bonitete v davčnem obračunu kot postavka odhodkov vplivajo na izračun davčne osnove tako pri družbah kot pri samostojnih podjetnikih. Bonitete se obravnavajo kot davčno priznan odhodek, v kolikor so skladno z Zakonom o dohodnini (Zdoh-2) ustrezno obračunani in plačani prispevki in dajatve, dohodnina. V kolikor gre za izjeme po Zdoh-2, kjer obdavčitve ni, se prav tako te bonitete v davčnem obračunu upoštevajo kot priznan odhodek in znižujejo obveznost za davek. Mimogrede, če potrebujete računovodsko ali davčno svetovanje, ste na pravem mestu. Za termin plačljivega svetovanja nas lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

Informativni izračun dohodnine

Spomnimo, kaj so bonitete

Bonitete so praviloma ugodnosti, ki jih fizična oseba, zaposleni ali njegov družinski član, prejme od svojega delodajalca. Lahko izvira iz trenutne ali pretekle zaposlitve. Najpogosteje je boniteta dana v obliki storitve ali proizvoda, v naravi. Govorimo o povečanju premoženjske koristi zaposlenega v njegove zasebne namene in je povezana z zaposlitvijo. O bonitetah smo več pisali v tem članku. Enako se obravnava tudi boniteta, če je dana direktorju po pogodbi o poslovodenju, brez zaposlitve. Pogoste so tudi bonitete za uporabo službenega vozila. Bonitete v davčnem obračunu so torej tiste, ki so v določenem davčnem obdobju izplačane oziroma dane fizični osebi.

Popoldanski s.p. lahko odprete ob redni zaposlitvi!

računovodsko svetovanje

Preberite tudi – Regres za leto 2022 bo višji kot lani!

Bonitete v davčnem obračunu – kako jih vključimo?

Bonitete se upoštevajo znotraj stroškov v zvezi z zaposlitvijo, torej poleg plač in drugih dodatkov. V izkazu poslovnega izida so bonitete vključene med druge stroške dela (AOP 144). Bonitete v davčnem obračunu izkazujemo znotraj odhodkov, ugotovljenih po računovodskih predpisih, ki znižujejo davčno osnovo za davek. V kolikor od bonitet niso bili ustrezno obračunani in plačani obvezni prispevki ter dohodnina, predstavlja to davčno nepriznan odhodek. V tem primeru mora izplačevalec, družba, podjetnik ali druga pravnoorganizacijska oblika, predstaviti izplačane bonitete v davčnem obračunu pod rubriko: »Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino«. Posledično se od tovrstnih bonitet plača davek na dobiček. Bonitete v davčnem obračunu ne vplivajo na davčno osnovo, kadar družba ali podjetnik ugotavlja davčno osnov na podlagi normiranih odhodkov.

Primer vpliva bonitete v davčnem obračunu/davčno nepriznan odhodek
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje (ZDDPO-2) 01.01.2021 – 31.12.2021 v EUR
1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 100.000
5. Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 70.000
6.22 Nepriznani odhodki za zagotavljanje bonitet in drugih izplačil v zvezi z zaposlitvijo, če niso obdavčeni po zakonu, ki ureja dohodnino 3.000
9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki 33.000
13. Davčna osnova 33.000
16. Osnova za davek 33.000
17. Davek (19%) 6.270

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Primer vpliva bonitete v davčnem obračunu/davčno priznan odhodek
Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje (DDPO) 01.01.2021 – 31.12.2021 v EUR
1. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 100.000
5. Odhodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih 70.000
9. Razlika med davčno priznanimi prihodki in odhodki 30.000
13. Davčna osnova 30.000
16. Osnova za davek 30.000
17. Davek (19%) 5.700

Ostanite na tekočem: prijavite se na naše e-novice!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja