Go to Top

Biti normiranec ali voditi knjige?

Pri registraciji podjetja imate glede vodenja knjig samostojni podjetniki možnosti izbire:

  • Ali voditi knjige, po sistemu enostavnega knjigovodstva ali dvostavnega knjigovodstva
  • Ali imeti t.i. status »normiranca« in v tem primeru poslovnih knjig ni potrebno voditi (davčna osnova se določi na podlagi prihodkov, zmanjšanih za zakonsko določenih 70%, ali več, odhodkov).

Biti normiranec ali voditi knjige? Da se podjetnik sploh lahko odloči za možnost, da knjig ne vodi, temveč uveljavlja normirane odhodke, njegov promet ne sme presegati 50.000 EUR. Posebnosti veljajo le pri tistih, ki so odprli podjetje v zadnjih 18. mesecih. Čeprav »normirancem« ni potrebno voditi poslovnih knjig, pa morajo zagotoviti seznam izdanih računov. S tem je namreč omogočen pregled nad prihodki ter register osnovnih sredstev.

Prednosti

Prednost statusa normiranca je, da so zaradi manjše birokratizacije poslovanja manjši administrativni stroški in stroški strokovnjakov v povezavi s vodenjem poslovnih knjig.

Slabosti

Slabost tega sistema je, da fizična oseba/samostojni podjetnik ne more uveljavljati davčnih olajšav, ki bi mu sicer pripadale: splošna olajšava, posebna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane, in tako naprej, ter tudi ne olajšave za investicije, zaposlovanje, idr. Smiselno je narediti individualno kalkulacijo, kaj je za posameznika dejansko ugodneje – podenje knjig ali pavšalna obdavčitev.

Obveze normirancev

Mesečno oddajanje obračuna prispevkov preko portala eDavki in njihovo pravočasno plačevanje, ki je 15. v mesecu, za pretekli mesec. Tudi normiranci morajo letno (marca) oddajati obračun Davčni upravi, s katerim se ugotavlja davčna obveznost za preteklo leto.

Potrebno je vedeti, da se med letom izbran sistem ne more spreminjati.

Več informacij o temi lahko izveste na izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec? Za pomoč pri odločitvi se obrnite na svetovanje.

Pripravila Maja Bohar

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb


Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja