Go to Top

Dan državnosti: nekoč in danes

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki se praznuje 25. junija. Dan državnosti je dela prost dan v Republiki Sloveniji.

Na ta dan se spominjamo na 25. junij 1991, ko je Slovenija postala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti Deklaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije.

Informativni izračun dohodnine

Kot smo že navedli gre za dela prost dan, a ne za vse. Nekateri morajo delati tudi na dela prost dan. Delavcu, ki dela na dela prost dan, pripadajo dodatki. Ali veste kateri?

Delavcu pripadajo dodatki za delo v posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa:

Višina dodatkov se določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti. Za tolmačenje delovnopravne zakonodaje se obrnite na naše pravnike.

Dan državnosti: Slovenija nekoč in danes

Statistični urad je ob prazniku pripravil primerjavo nekaterih statističnih podatkov na demografskem, gospodarskem in okoljskem področju. V nadaljevanju navajamo nekatere med njimi.

Demografski podatki

Dan državnosti: nekoč in danesLeta 1991 je bila povprečna starost prebivalcev Slovenije 35,9 leta, januarja 2019 je bila povprečna starost prebivalcev 43,4 leta.

Leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 21 % prebivalcev mlajših od 15 let. Leta 2019 je bil mlajših od 15 let je le še 15 % prebivalcev.

Leta 1991 je bilo v Sloveniji skoraj 11 % prebivalcev starejših od 65 let. Leta 2019 je bilo starejših od 65 let že skoraj 20 % prebivalcev.

V letu 1991 je bilo v Sloveniji manj kot 400.000 upokojencev (to so prejemniki starostne, invalidske, družinske ali vdovske pokojnine); na začetku leta 2019 jih je bilo upokojencev že 617.000.

V šolskem letu 2018/19 je bilo vpisanih v prvi razred skoraj 39.000 manj prvošolcev kot v šolskem letu 1991/92.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Gospodarski podatki

Inflacija v letu 1991 je bila skoraj 250-odstotna. Leta 2018 je bila inflacija na letni ravni 1,4- odstotna.

Prav tako se je spremenila struktura gospodarstva od leta 1991. Delež dodane vrednosti iz kmetijskih dejavnosti v skupni dodani vrednosti BDP se je zmanjšal s 5,7 % (1991) na 2,2 % (2018). Zmanjšal se je tudi delež dodane vrednosti iz industrije in gradbeništva: s 44 % (1991) na 33,2 % (2018). Povečal se je delež dodane vrednosti iz storitev: in sicer s 50,3 % v letu 1991, na 64,6 % v letu 2018.

Pravni nasvet

Okoljski podatki

Podatki na področju okolja kažejo, da se spreminja odnos do okolja.

Podatki za leto 1991 niso dostopni. V let 2012 je v Sloveniji nastalo 426 kg odpadkov na prebivalca.

V 2017 je v Sloveniji nastalo 478 kg odpadkov na prebivalca.

Razveseljivo je, da se povečuje delež ločeno zbranih odpadkov. V letu 2002 je bilo tako ločeno zbranih odpadkov 8,6 %, leta 2017 pa skoraj že 70 % ločeno zbranih odpadkov.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja