Go to Top

Registracija podružnice s. p.

Registracija podružnice pri samostojnem podjetniku

Za poslovanje v Sloveniji ni potrebno ustanoviti podjetja kot nove pravne osebe, ampak lahko samo registrirate podružnico. To ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki izvaja Direktivo o razkritjih podružnic.

Kako lahko podjetje opravlja dejavnost v Sloveniji?

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ustanovi povsem novo podjetja (pravno osebo) ali pa registrira podružnico.

Kdo lahko ustanovi podružnico?

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovni kapital ni potreben. Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja. Uporablja firmo (ime podjetja) matičnega podjetja, sedež in svojo firmo. Podružnice niso pravne osebe.

Tuja podružnica pa je sicer pravno samostojna in ima nacionalnost države, v kateri je bila registrirana. Za njih prav tako velja Zakon o gospodarskih družbah, zato so pravila in postopki enaki kot za ustanovitev podjetja.

Kako poteka registracija podružnice?

Na postopek registracije podružnice mora priti podjetnik z osebnim dokumentom. Podjetniški svetovalec bo zanj pripravil dokumentacijo in podjetnika povprašal po nazivu podružnice, dejavnostih, zastopniku, naslovu ter kontaktnih podatkih podružnice.

S strani podjetnika podpisani obrazec bo podjetniški svetovalec poslal na registrski organ AJPES, podjetnik bo sklep o spremembi podjetja (vpis podružnice) prejel v nekaj dneh na naslov podjetja. Registrski organ bo podatke podružnice avtomatično vpisal v register podjetij AJPES.

Podružnico je smiselno registrirati v primeru, ko podjetnik določeno dejavnost opravlja na drugi lokaciji kot pa ima sedež podjetja (trgovina, lokal, pisarna…).

Podjetnik lahko spreminja podatke podružnice (npr. naslov podružnica) in tudi izbriše podružnico.

Več o registraciji podružnice si lahko preberete tudi tukaj.

Za registracijo podružnice ali nasvet pa nas lahko pokličete na 01 6001 530 ali pišete na [email protected].