Go to Top

Registracija podružnice podjetja

Registracija podružnice

Podružnico lahko ustanovi domača ali tuja pravna oseba. Osnovnega kapitala ni.

Slovensko podjetje jo navadno ustanovi takrat, kadar seli katero izmed svojih dejavnosti (npr. proizvodnjo) v nek drugi slovenski kraj. V omenjenem primeru podružnice ni OBVEZNO ustanoviti, je pa ena izmed možnosti.

Tuje podjetje lahko v Sloveniji opravlja pridobitno dejavnost, če ima tu registrirano podružnico (ali pa ustanovi povsem novo podjetje).

Podružnica nastopa v imenu in za račun tujega podjetja, pri tem uporablja firmo matičnega podjetja, njegov sedež in svojo firmo. Je del tujega podjetja.

Postopek registracije podružnice tujega podjetja se opravi pri notarju.

Kako registrirati podružnico?

Na točki VEM lahko podružnico registrira le slovensko podjetje. Tuje podjetje jo registrira pri notarju.

Korak 1 – Dogovor o terminu

Pokličite na telefonsko številko 01 6001 530 in se dogovorite za svoj termin registracije podružnice.

Korak 2 – Registracija podružnice

POMEMBNO: Na točko VEM mora priti direktor matičnega podjetja, ki ustanavlja podružnico. Točka VEM formira naslednja dokumenta:

  • Sklep o ustanovitvi podružnice
  • Izjava zastopnika podružnice

Korak 3 – Sklep o registraciji

Sklep o registraciji boste prejeli po pošti.

Koliko časa traja registracija?

Pri nas bomo spletne obrazce izpolnjevali največ 30 min. Sklep boste prejeli v času enega tedna.

Brezplačen postopek registracije podružnice domačega podjetja se opravi na naši točki VEM DATA in ga financira v celoti DATA d.o.o.