Tag - zapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji i obaveze poslodavca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji - na što morate obratiti pažnju Zapošljavanje stranaca u Sloveniji često je u zanimanju pojedinaca koji šire svoje poslovanje na teritorij Slovenije. Za rad stranaca u vašoj kompaniji potrebna je regulacija kadrovskih formalnosti, što također uključuje registraciju i odjavu zaposlenika, ali stranci moraju organizirati i drugu dokumentaciju. Strancu koji želi raditi u Sloveniji potrebna je dozvola...

Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji: kašnjenje u postupcima

Zapošljavanje građana BiH u Sloveniji će u narednim danima teći znatno sporije. Naime, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ne može na vreme obavljati svoje poslove. Zapošljavanje BiH građana duže za najmanje 15 dana Savetnici preduzeća Data imaju dugogodišnje iskustvo u zapošljavanju stranaca u Sloveniji, uključujući i zapošljavanje građana BiH. Iz tog razloga predlažu svim poslodavcima, koji zapošljavaju BiH građane,...

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH Promene prilikom zapošljavanja u postupku zapošljavanja radnika iz Bosne in Hercegovine (BiH) u Sloveniji na osnovu sporazuma između obe države važe od 1. 4. 2018. Odnose se najviše na situaciju, kada poslodavac već ima kandidata za zaposlenje, za koje se zahteva izdavanje radne dozvole. Zapošljavanje radnika migranata iz BiH u Sloveniji Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji je od 1....

Nov obrazac za zaposlenje stranaca

Zaposlenje stranaca Ako želite zaposliti strance iz trećih država i pre predaje zahteva za zaposlenje stranaca obaviti kontrolu tržišta rada, moraćete upotrebiti nov obrazac PDM-KTD (Obaveštenje o slobodnom radnom mestu – kontrola tržišta rada), su obavestili sa Zavoda RS za zapošljavanje (ZRSZ). Obrazac će se upotrebljavati od 1. januara 2018 dalje. Poslodavci mogu u Sloveniji zapošljavati državljane trećih država samo na osnovu prethodno...

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji je sada jednostavnije!

Preduzeća koja su upisana u registar preduzeća sa visokom dodanom vrijednošću ili registrom inovativnih start-up kompanija lakše će zapošljavati strance. Naime, vlada je usvojila predlog Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca (ZZSDT), koji ima za cilj ubrzati i pojednostaviti zapošljavanje stranaca. Zapošljavanje stranaca je lakše uz našu pravnu podršku Da li ste već otvorili preduzeće u Sloveniji i želite zaposliti...