Zapošljavanje stranaca u Sloveniji je sada jednostavnije!

zapošljavanje stranaca

Zapošljavanje stranaca u Sloveniji je sada jednostavnije!

Preduzeća koja su upisana u registar preduzeća sa visokom dodanom vrijednošću ili registrom inovativnih start-up kompanija lakše će zapošljavati strance. Naime, vlada je usvojila predlog Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca (ZZSDT), koji ima za cilj ubrzati i pojednostaviti zapošljavanje stranaca.

Zapošljavanje stranaca je lakše uz našu pravnu podršku

Da li ste već otvorili preduzeće u Sloveniji i želite zaposliti nove saradnike? Posavetujte se o uslovima sa našim pravnim stručnjacima s područja radnog i migracijskog prava. Pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542.

Manje uslova za zapošljavanje stranaca

Po novom, Zavod za zapošljavanje Republike Slovenije (ZRSZ), u postupku izdavanja ili obnove jedinstvene dozvole za rad i zapošljavanje stranca u preduzeću upisanom u registar preduzeća sa visokom dodanom vrijednošću ili registrom inovativnih start-up kompanija, više neće provjeravati određene uslove iz drugog stava 17. Člana ZZSDT.

Koje uslove Zavod za zapošljavanje neće proveravati?

Ako se ova preduzeća odluče za zapošljavanje stranaca, Zavod za zapošljavanje neće proveravati sledećih uslova.

1. Da je poslodavac adekvatno registrovan ili upisan u registar poljoprivrednih društava odnosno u poslovnom registru za obavljanje  aktivnosti u okviru koje će stranac raditi.

2. Poslodavac nije u postupku likvidacije ili stečaja.

3. Da poslodavac aktivno posluje, što znači:

  • da ima u zadnjih 6 meseci pre podnošenja zahteva za boravak i rad jednu osobu zaposlenu za puno radno vrijeme ili
  • da je poslodavac, kao osoba registrovana radi obavljanja djelatnosti ili upisan u registar poljoprivrednih društava, uključen u obavezno socijalno osiguranje, najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva, ili
  • da je imao u svakom od zadnjih 6 meseci priliva u iznosu 10.000 eura na transakcijski račun otvoren u Republici Sloveniji

4. Da je poslodavac za prihode iz radnog odnosa za zadnjih 6 meseci pred mesecem podnošenja zahteva ili za vreme poslovanja, ako je to kraće od 6 mjeseci, predložio poreski odbitak za prihode iz radnog odnosa, odnosno platne liste, ako je zapošljavao radnike, i na dan podnošenja zahteva za boravak i rad nema neplaćenih poreskih obaveza.

Uz to mora poslodavac priložiti ugovor o radu. Mora ga potpisati poslodavac, a stranac mora imati garantovanu platu, najmanje u visini poslednje poznate prosječne mjesečne bruto zarade u Sloveniji.

Uslovi za odgovarajuću registraciju preduzeća, aktivno poslovanje i poravnanje obaveza prema državi biće provjereni već u postupku upisa u jedan od registara za ove kompanije. Zbog toga izmjene ZZSDT isključuju ove uslove iz obavezne provjere u postupku za odobrenje Zavoda.

Uz podršku Datinih pravnih savetnika je zapošljavanje stranaca jednostavan i brz proces. Pišite nam na e-mail data@data.si i zatražite ponudu.

Olakšano zapošljavanja stranaca zbog nedostatka odgovarajućeg osoblja

Prema rečima Ministarstva za rad, osnovni cilj predloženog amandmana je uvesti pravni osnov u zakonodavni okvir koji bi omogućio poslodavcima u registru preduzeća sa visokom dodanom vrijednošću ili registrom startup kompanija kako bi lakše i brže zapošljavali strance. Dodaju da, u skladu sa ekonomskim interesima države i zbog nedostatka odgovarajućih stručnjaka na tržištu rada, žele omogućiti ovim kompanijama da popune praznine kadrova sa zapošljavanjem stranaca. A istovremeno obezbediti isti nivo zaštite prava i pravna sigurnost radnika migranata.

Kompanija Data nudi budućim preduzetnicima pravna, poreska, preduzetnička i računovodska savetovanja o uslovima za pokretanje biznisa u Sloveniji. Dogovorite se za savetovanje i pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefosnki broj 00 386 1 6001 542. Realizujte poslovnu ideju uz pomoć Datinih stručnjaka!

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post