Nov obrazac za zaposlenje stranaca

Nov obrazac za zaposlenje stranaca

Nov obrazac za zaposlenje stranaca

Zaposlenje stranaca

Ako želite zaposliti strance iz trećih država i pre predaje zahteva za zaposlenje stranaca obaviti kontrolu tržišta rada, moraćete upotrebiti nov obrazac PDM-KTD (Obaveštenje o slobodnom radnom mestu – kontrola tržišta rada), su obavestili sa Zavoda RS za zapošljavanje (ZRSZ). Obrazac će se upotrebljavati od 1. januara 2018 dalje.

Poslodavci mogu u Sloveniji zapošljavati državljane trećih država samo na osnovu prethodno dobijene dozvole. U postupku izdavanja ZRSZ na zahtev opštine daje saglasnost, ako su ispunjeni uslovi, određeni u Članu 17  Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca. Jedan od njih je i taj, da u evidenciji nezaposlenih lice nema odgovarajuće nezaposlene osobe, koju bi poslodavac mogao zaposliti.

U samom postupku izdavanja dozvole za zapošljavanje stranca, ZRSZ obavlja postupak za kontrolu tržišta rada. U postupku proverava ispunjenje uslova, da u u evidenciji nezaposlenih nema odgovarajućih osoba, odnosno kandidata za zaposlenje.

Poslodavci se mogu i pre podnošenja zahteva odlučiti za pregled tržišta rada i time smanjiti rizik odbijanja zahteva zbog neispunjenja pomenutog uslova.

Za zaposlenje stranaca potreban je postupak za kontrolu tržišta rada

Kontrolu tržišta rada možete, ako vas interesuje zaposlenje stranaca, obaviti i pre podnošenja zahteva za izdavanje dozvole. Zato morate podneti obrazac PDM-KTD (Obaveštenje o slobodnom radnom mestu – kontrola tržišta rada). Za tu svrhu nećete više ispunjavati obrazac PDM-1.

Na osnovu podnešenog obrazca će Zavod u pet radnih dana od njegovog prijema izdati obaveštenje, da li su u evidenciji odgovarajuće nezaposlene osobe.

 1. Ako nema odgovarajućih lica u evidenciji nezaposlenih, nastavićete postupak za zaposlenje stranaca, odnosno stranca (dobijanje dozvole za rad, odnosno jedinstvene dozvole za boravak i rad). Zahtev za izdavanje dozvole morate podneti u roku od 30 dana od izdavanja obaveštenja ZRSZ).
 2. Ako postoje odgovarajuće osobe u evidenciji nezaposlenih, stranca ne možete zaposliti. Kandidate možete naći na slovenačkom tržištu rada. U tom slučaju možete ZRSZ obavestiti o slobodnom radnom mestu na obrascu PDM-1, na osnovu kojeg ćete naručiti objavljivanje slobodnog radnog mesta.

Sve obrazce možete ispuniti i poslati i elektronskim putem na Portalu za poslodavce.

Kontrola tržišta rada je inače jedan od uslova za izdavanje:

 • radnih dozvola za strance, koji dolaze iz BiH,
 • dozvola za novo zaposlenje hrvatskih državljana u prelaznom periodu nakon ulaza Hrvatske u EU,
 • dozvola za sezonski rad u poljoprivredi u obliku zaposlenja do 90 dana,
 • saglasnosti uz jedinstvenu dozvolu za:
  – zaposlenje,
  – sezonski rad u poljoprivredi više od 90 dana,
 • saglasnosti uz pismeno odobrenje za:
  – zamenu radnog mesta,
  – zamenu poslodavca,
 • saglasnosti uz plavu kartu EU,
 • informativnog lista za zaposlenje stranaca, koji imaju izdatu dozvolu za boravak iz drugih razloga kao što su zaposlenje ili rad.

Profesije, koje nisu vezane na tržište rada

Za sledeće profesije, koje  obavljaju stranci, u postupku izdavanja dozvole ili pismenog odobrenja saglasnosti za zaposlenje, ZRSZ daje saglasnost bez provere uslova o adekvatnosti lica u evidenciji nezaposlenih:

 • zavarivač,
 • vozač teških kamiona,
 • alatničar,
 • strugar,
 • elektroinstalater,
 • zidar,
 • tesar.

Na ZRSZ upozoravaju, da još uvek važi, da će prilikom zaposlenja radnika, koji dolaze iz BiH, biti obavezno podnošenje PDM-KTD obrasca pre podnošenja zahteva za dozvolu za rad. Jedino tako može započeti prethodni postupak provere uslova za posredovanje radnika prema sporazumu između Slovenije i Bosne i Hercegovine.

Data nudi budućim preduzetnicima pravna, poreska, preduzetnička i računovodska savetovanja o uslovima za pokretanje biznisa u Sloveniji. Dogovorite se za savetovanje i pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj 00 386 1 6001 542. Realizujte poslovnu ideju uz pomoć Datinih stručnjaka!

Želite otvoriti preduzeće u Sloveniji? Kontaktirajte nas!

Ako ste zainteresovani za otvaranje firme u Sloveniji, pišite nam na e-mail data@data.si ili nas nazovite na tel. broj 00 386 1 6001 542 ili Viber 00 386 30 640 995.

Više informacija o otvaranju firme u Sloveniji možete pročitati u članku: Kratak vodič za otvaranje firme u Sloveniji. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post