Tag - zapošljavanje i rad stranaca

Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji: kašnjenje u postupcima

Zapošljavanje građana BiH u Sloveniji će u narednim danima teći znatno sporije. Naime, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ne može na vreme obavljati svoje poslove. Zapošljavanje BiH građana duže za najmanje 15 dana Savetnici preduzeća Data imaju dugogodišnje iskustvo u zapošljavanju stranaca u Sloveniji, uključujući i zapošljavanje građana BiH. Iz tog razloga predlažu svim poslodavcima, koji zapošljavaju BiH građane,...

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH Promene prilikom zapošljavanja u postupku zapošljavanja radnika iz Bosne in Hercegovine (BiH) u Sloveniji na osnovu sporazuma između obe države važe od 1. 4. 2018. Odnose se najviše na situaciju, kada poslodavac već ima kandidata za zaposlenje, za koje se zahteva izdavanje radne dozvole. Zapošljavanje radnika migranata iz BiH u Sloveniji Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji je od 1....

Slovenija postaje zemlja startup kompanija

Da bi Slovenija postala zemlja startup kompanija, je Ministarstvo za ekonomski razvoj i tehnologiju (MGRT) spremno izmeniti Zakon o privrednim društvima (ZGD-1). Zemlja startup kompanija u planiranju Usvojen je akcioni plan za ovu godinu, u kojem je vlada, zajedno sa početnom zajednicom u Sloveniji, identifikovala 17 prepreka i prijedloga aktivnosti za njihovo eliminaciju. Posebne promene uključuju, na primjer, postavljanje registra startup kompanija....

Nov obrazac za zaposlenje stranaca

Zaposlenje stranaca Ako želite zaposliti strance iz trećih država i pre predaje zahteva za zaposlenje stranaca obaviti kontrolu tržišta rada, moraćete upotrebiti nov obrazac PDM-KTD (Obaveštenje o slobodnom radnom mestu – kontrola tržišta rada), su obavestili sa Zavoda RS za zapošljavanje (ZRSZ). Obrazac će se upotrebljavati od 1. januara 2018 dalje. Poslodavci mogu u Sloveniji zapošljavati državljane trećih država samo na osnovu prethodno...