Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji: kašnjenje u postupcima

Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji: kašnjenje u postupcima

Zapošljavanje građana BiH u Sloveniji će u narednim danima teći znatno sporije. Naime, Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine ne može na vreme obavljati svoje poslove.

Zapošljavanje BiH građana duže za najmanje 15 dana

Savetnici preduzeća Data imaju dugogodišnje iskustvo u zapošljavanju stranaca u Sloveniji, uključujući i zapošljavanje građana BiH. Iz tog razloga predlažu svim poslodavcima, koji zapošljavaju BiH građane, da što pre započnu sa postupcima zapošljavanja. Postupci će se naime odužiti za najmanje 15 dana.

Na tački Data VEM strani državljani takođe mogu registrovati preduzeće. Iskusni savetnici vam mogu savetovati o porezu, radnom zakonodavstvu, kadrovanju i preduzetništvu. Takođe u Dati nudimo i knjigovodstvo i pomoć u postupcima zapošljavanja.

Agencija BiH ne može obavljati svoje zadatke

Zapošljavanje građana BiH vrši se u skladu sa Sporazumom između Vlade Republike Slovenije i Većem ministara Bosne i Hercegovine o zapošljavanju građana Bosne i Hercegovine u Republici Sloveniji. Od Agencije za rad i zapošljavanje BiH, koja je prema Sporazumu nadležna za izbor i potvrđivanje predloženih kandidata, obavestili su nas da do 7. septembra 2018. godine, zbog  odmora, neće biti u stanju da obavljaju svoje poslove i nadležnosti u skladu sa navedenim Sporazumom. Reč je o proveri uslova i potvrđivanju predloženih kandidata, bez čega izdavanje radnih dozvola nije moguće.

Iz tog razloga obaveštavamo sve poslodavce, koji su započeli proceduru zapošljavanja radnika u avgustu, da će postupci zapošljavanja trajati najmanje 15 dana duže.

Radnici iz BiH u Sloveniji

Građani BiH se u Sloveniji zapošljavaju na osnovu Sporazuma između dve države, koji uređuje uslove i postupke zapošljavanja. Za zapošljavanje radnika iz BiH je prema Sporazumu potrebna  radna dozvola koju izdaje Zavod za zapošljavanje Slovenije (ZRSZ). Takva radna dozvola je zapravo saglasnost jedinstvenoj dozvoli, koju izdaje administrativna jedinica.

Postupak zapošljavanja prema Sporazumu

Postupak izbora radnika iz BiH započinje na inicijativu poslodavca koji objavljuje slobodno radno mesto na Zavodu za zapošljavanje Slovenije. Ako poslodavac već ima izabranog kandidata, takođe može podneti zahtev za izdavanje radne dozvole istovremeno sa objavom slobodnog radnog mesta. Prilikom podnošenja prijave za radnu dozvolu poslodavac plaća administrativnu taksu. Ugovor o radu mora biti zaključen najmanje na godinu dana.

Ukoliko vas interesuje, da u Sloveniji otvorite preduzeće ili vam je potreban pravni savet, pošaljite nam upit na e-mail data@data.si ili nas nazovite na telefonski broj +386 1 6001 530 ili Viber: +386 30 640 995. Takođe vam predlažemo da posetite naš Facebook.

Share this post