Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja državljana BiH

Promene prilikom zapošljavanja u postupku zapošljavanja radnika iz Bosne in Hercegovine (BiH) u Sloveniji na osnovu sporazuma između obe države važe od 1. 4. 2018. Odnose se najviše na situaciju, kada poslodavac već ima kandidata za zaposlenje, za koje se zahteva izdavanje radne dozvole.

Zapošljavanje radnika migranata iz BiH u Sloveniji

Zapošljavanje državljana BiH u Sloveniji je od 1. 3. 2013 moguće samo na osnovu sporazuma između obe države.  Ovaj sporazum u celosti uređuje uslove i postupke zapošljavanja.

Za zapošljavanje državljana BiH na osnovu sporazuma potrebne su radne dozvole, koje izdaje Zavod RS za zapošljavanje (ZRSZ). Takva radna dozvola smatra se saglasnošću uz jedinstvenu dozvolu, koju izdaje opština.

Promene u postupku zaposlenja prema sporazumu

Postupak izbora kandidata migranata iz BiH započinje na inicijativu poslodavca, koji na Zavodu RS za zapošljavanje prijavljuje slobodno radno mesto na obrazcu PDM-KTD.

Ako poslodavac već ima izabranog kandidata, može istovremeno sa prijavom potrebe podneti i zahtev za izdavanje radne dozvole (na obrazcu TUJ-BIH 1 zajedno sa Prilogom 2). Prilikom podnošenja zahteva za radnu dozvolu poslodavac plaća administrativnu taksu. Ugovor o zaposlenju mora biti sklopljen na najmanje jednu godinu.

U nastavku postupka na ZRSZ proveravaju:

  • da li u evidenciji nezaposlenih lica postoje odgovarajući domaći kandidati,
  • druge uslove za novo zaposlenje stranaca (u skladu sa članom 17 ZZSDT),
  • od Fursa zahtevaju podatak o plaćenim poreskim obavezama,
  • nazovu poslodavca, da pošalje podatke, koji nedostaju, kao što su podatak o mestu boravka, prethodnim razgovorima i druge podatke, potrebne za podnošenje zahteva za posredovanje radnika iz BiH.

Ako su ispunjeni svi navedeni uslovi iz prethodnog postupka, slovenački ZRSZ priprema dokument Osnovni podaci o poslodavcu i slobodnom radnom mestu, i elektronskom poštom ga šalje Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine (ARZ-BiH).

Poslodavca, koji je objavio slobodno radno mesto (PDM), Zavod u isto vreme obaveštava, da su molbu za posredovanje kandidata iz BiH posredovali službi za zapošljavanje u BiH, koja će poslodavcu posredovati spisak kandidata, odnosno podatke o mestu i vremenu razgovora sa kandidatima.

Ako prilikom podnošenja obrasca PDM-KTD u isto vreme poslodavac podnese i zahtev za zaposlenje radnika iz BiHZavod nastavlja postupak izdavanja dozvole odmah nakon prijema potvrđene dokumentacije od strane agencije za zapošljavanje iz BiH.

Šta se dešava, ukoliko uslovi nisu ispunjeni?

Ako nisu ispunjeni svi navedeni uslovi, odnosno poslodavac, koji je prijavio slobodno radno mesto, na osnovu poziva Zavoda ne dopuni podatke, koji nedostaju, poslodavac prima Obaveštenje o nemogućnosti posredovanja radnika iz BiH. U obaveštenju su pojašnjeni razlozi, zašto posredovanje nije moguće. Ako je poslodavac već podneo i zahtev za izdavanje radne dozvole, zbog nemogućnosti posredovanja ZRSZ izdaje odluku o odbijanju.

Ako želite da otvorite firmu u Sloveniji – kontaktirajte nas!

Mi vam možemo ponuditi sve što vam treba pod jednim krovom za otvaranje kompanije i nesmetano poslovanje u Sloveniji. Naši stručnjaci će vas voditi kroz sve procese: pre, za vreme i posle otvaranja kompanije. Kod nas možete dobiti poslovno, poresko, pravno, kadrovsko i preduzetničko savetovanje.

Pišite nam na data@data.si ili nas pozovite na +386 1 6001 542 ili na Viber +386 30 640 995. Također možete posetiti naš Facebook.

Share this post

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *