Go to Top

Zastopniki v d.o.o. – kaj morate vedeti kot zastopnik?

Zastopniki v d.o.o. pri postopku registracije družbe z omejeno odgovornostjo na DATA točki osebno podpišejo izjavo zastopnika. Razmišljate o ustanovitvi d.o.o. tudi vi? Ali pa želite registrirati s.p.? To lahko storite pri nas! Za več informacij pokličite na 01 600 1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Izračunajte si plačo

Zastopniki v d.o.o. – kako jih definira zakon?

Vloga zastopnika v d.o.o. je definirana v 32. členu Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). In sicer družbo zastopajo osebe, ki so določene z zakonom ali aktom o ustanovitvi družbe na podlagi zakona (zakoniti zastopnik). Zastopnik lahko opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe.

Brezplačno registrirajte podjetje

Odprite d.o.o. na DATI

Zastopniki v d.o.o. – so kakšne omejitve pri imenovanju?

Vsebina 255. člena ZGD-1 vsebuje naslednja določila glede tega, kdo so lahko zastopniki v d.o.o.:

(1) Člani organov vodenja ali nadzora so imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(2) Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe.

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora.

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

Razlike med s.p. in d.o.o.

(3) Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju.

Registrski organ v skladu s desetim odstavkom 10.a člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri, ali so podane okoliščine iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Mimogrede: vas zanima, kako je z imenovanjem prokurista v s.p.? Preberete lahko na tej povezavi.

Izberite dobrega računovodjo

Zastopniki v d.o.o. – odločite se za svetovanje pred registracijo d.o.o.

Svetovalci podjetja DATA na individualni obravnavi strank, ki se odločijo za svetovanje pred registracijo d.o.o., pojasnimo in razložimo tudi določbe 255. člena. Tudi vi potrebujete podjetniško svetovanje? Pokličite nas na 01 600 1530 ter se dogovorite za termin!

 Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja