Go to Top

Zastopniki v d.o.o. – kaj morate vedeti kot zastopnik?

Zastopniki v d.o.o.

Zastopniki v d.o.o. pri postopku registracije družbe z omejeno odgovornostjo, osebno na DATA točki, podpišejo izjavo zastopnika. Razmišljate o ustanovitvi d.o.o. tudi vi? Ali pa želite registrirati s.p.? To lahko storite pri nas! Za več informacij pokličite na 01/600-1530 ali pa nam pišite na data@data.si.

Informativni izračun plače

Zastopniki v d.o.o. – kaj podpišete ob registraciji družbe?

Vsebina izjave zastopnika pomeni, da se oseba, ki je s strani družbenika imenovana za zastopnika – direktorja družbe, strinja z imenovanjem na funkcijo direktorja (poslovodje družbe) in za njegovo imenovanje ne obstajajo ovire po drugem odstavku 255. člena ZGD-1.

Ustanovite podjetje pri nas na Dati!

podjetniško svetovanje

Želite zaslužiti s svojim hobijem?

Zastopniki v d.o.o. – kaj pa je vsebina 255.člena ZGD-1?

Vsebina 255. člena vsebuje naslednja določila glede tega, kdo so lahko zastopniki v d.o.o.:

(1) Člani organov vodenja ali nadzora so imenovani za obdobje, ki je določeno v statutu in ni daljše od šestih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

(2) Član organa vodenja ali nadzora je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba, razen oseba, ki:

– je že član drugega organa vodenja ali nadzora te družbe.

– je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, zoper delovno razmerje in socialno varnost, zoper pravni promet, zoper premoženje, zoper okolje, prostor in naravne dobrine. Ta oseba ne sme biti član organa vodenja ali nadzora pet let od pravnomočnosti sodbe in dve leti po prestani kazni zapora.

– ji je bil izrečen varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica, in sicer dokler traja prepoved, ali

– je bila kot član organa vodenja ali nadzora družbe, nad katerim je bil začet stečajni postopek, pravnomočno obsojena na plačilo odškodnine upnikom v skladu z določbami zakona, ki ureja finančno poslovanje podjetij, o odškodninski odgovornosti, in sicer še dve leti po pravnomočnosti sodbe.

(3) Novi člani organa vodenja ali nadzora morajo prijavi za vpis v register priložiti pisno izjavo, da ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovemu imenovanju.

Registrski organ v skladu s desetim odstavkom 10.a člena tega zakona po uradni dolžnosti preveri, ali so podane okoliščine iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka.

Postanite stranka našega računovodskega servisa!

Zastopniki v d.o.o. – odločite se za svetovanje pred registracijo d.o.o.

Svetovalci podjetja DATA na individualni obravnavi strank, ki se odločijo za svetovanje pred registracijo d.o.o., pojasnimo in razložimo tudi določbe 255. člena. Tudi vi potrebujete podjetniško svetovanje? Pokličite nas na 01/600-1530 ter se dogovorite za termin! Opozorimo bodoče družbenike in zastopnike v d.o.o., ki se nameravajo prijaviti na razpise in s tem namenom ustanavljajo novo podjetje, da se pravočasno lotijo postopka. Zakaj? Lahko se zgodi, da se zaradi preverjanja zastopnika na podlagi 255. člena, postopek registracije d.o.o., zavleče.Vse te aktivnosti izvajamo z namenom, da se podjetnik dobro pripravi na ustanovitev podjetja in funkcijo zastopnika – direktorja zaupa kredibilni osebi. Registracija d.o.o. po taki pripravi podjetnika, poteka gladko in brez nepotrebnih zapletov.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja