Go to Top

Zaposlovanje tujcev: Kakšne spremembe se obetajo?

Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Z novelo se v slovensko zakonodajo delno prenašata tudi dve novi direktivi EU. Na novo se ureja izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanje sezonskega dela, lažje pa bo zaposlovanje tujcev znotraj družbe. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji pa bo možno le še za polni delovni čas.

izobraževanje

Funkcije za podjetnike

Kaj vse mora obvladati podjetnik?

Več informacij

S prenosom direktive EU o pogojih za vstop in bivanje državljanov tretjih držav zaradi zaposlitve sezonskih delavcev se na novo ureja izdaja enotnega dovoljenja za prebivanje in delo zaradi opravljanja sezonskega dela. Enotno dovoljenje za sezonsko delo se bo izdalo na podlagi podanega soglasja Zavoda RS za zaposlovanje. In sicer v primeru, ko je predvideno opravljanje sezonskega dela, daljše od 90 dni. Za krajše obdobje od 90 dni pa bo zavod izdal dovoljenje za sezonsko delo, kar je urejeno že po obstoječem zakonu.

Prijava na izobraževanje

Predlog zakona uvaja tudi enotno dovoljenje za osebe, premeščene znotraj družbe. Določeni so pogoji za izdajo oziroma podaljšanje enotnega dovoljenja za premeščeno osebo. Tujec ali njegov delodajalec s sedežem v Republiki Sloveniji bo moral za izdajo prvega enotnega dovoljenja za osebo zaprositi že pred vstopom v Republiko Slovenijo. Prošnji pa priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Med drugim tudi dokazila o tem, da bo premeščen znotraj iste korporacije, da opravlja dela in naloge, zaradi katerih bo premeščen, oziroma ima visokošolsko izobrazbo in se bo v Republiki Sloveniji usposabljal ob delu.

zaposlovanje tujcevPredlog določa tudi pogoje za kratkotrajno in dolgotrajno premestitev tujca v povezano družbo s sedežem v Republiki Sloveniji. Kratkotrajna premestitev lahko traja največ 90 dni znotraj 180-dnevnega obdobja. S tem Slovenija sledi ciljem EU, s katerimi se kapitalsko povezanim družbam omogoča, da kar najbolje izkoristijo svoje človeške vire in jih znotraj skupine povezanih podjetij lažje premeščajo.

Zaposlovanje tujcev: Odprta vrata za tuje športnike

Z novelo se v zakonodajni okvir vnaša tudi določene izjeme, ki bodo olajšale zaposlovanje ali delo določenim kategorijam tujcev, npr. za zaposlitev športnikov, napotitev delavcev na usposabljanje. Tovrstne rešitve namreč narekujejo potrebe v praksi, so prepričani na Ministrstvu za delo.

Da bi bolje zaščitili delavce (slovenske in tuje), ki jih podjetja napotujejo v tujino, pa je že sprejet novi Zakon o čezmejnem izvajanju storitev. Izvajati se bo začel prihodnje leto, zaostril pa bo pogoje za napotene delavce in podjetja, ki storitve opravljajo v tujini.

O tem smo že pisali v naslednjih prispevkih:

Da bi bilo zaposlovanje tujcev bolj transparentno in da bi bile pravice tujih delavcev bolje zaščitene, je v predlog zakona umeščena tudi določba, da se lahko tujci v Sloveniji zaposlujejo samo za polni delovni čas in nič več tudi za čas, krajši od polnega. Zaposlovanje tujcev vam pomagamo ustrezno urediti tudi na Dati. Preverite ponudbo za naše kadrovsko svetovanje in pravno svetovanje.

Prijava na izobraževanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja