Go to Top

Zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo v RS

Za zaposlitev po pogodbi s tujim delodajalcem iz države članice EU, ko zavarovanec opravlja delo v RS (ima urejeno obvezno zavarovanje po zavarovalni podlagi 114) gre, v kolikor je:

  • sedež delodajalca v drugi državi članici EU, EGP ali Švici,
  • delo se opravlja v Republiki Sloveniji,
  • zavarovanje v Republiki Sloveniji do polnega delovnega časa ali za polni delovni čas.

Informativni izračun plače

Obračunavanje plače

Potrebujete nasvet s področja delovnega prava? Pošljite povpraševanje!

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Fizična oseba, ki ima urejeno obvezno zavarovanje po zavarovalni podlagi 114, je sama zavezana za plačilo prispevkov za socialno varnost in akontacije dohodnine.

Prispevki, ki jih mora plačati so navedeni v spodnji tabeli:

a) Prispevki delojemalcev (zavarovancev)

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje15,50 %
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje6,36 %
Prispevek za starševsko varstvo0,10 %
Prispevek za zaposlovanje0,14 %
Skupaj22,10 %

b) Prispevki delodajalcev

Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje8,85 %
Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje6,56 %
Prispevek za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni0,53 %
Prispevek za starševsko varstvo0,10 %
Prispevek za zaposlovanje0,06 %
Skupaj16,10 %

Prispevki se obračunajo od bruto osnove (bruto plače). Glede na to, da se zavarovanca, ki je zavarovan po podlagi 114, obravnava kot samozaposleno osebo, mora slednji plačati svoje ter delodajalčeve prispevke.

Preko sistema e-Davki bo možno oddati Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) je davčni zavezanec za prvič prejeto plačo iz tujine dolžan pri pristojnem Finančnem uradu vložiti tudi Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente (obrazec MF-FURS OBR. DOHZAP št. 1), in sicer v petnajstih dneh od dneva pridobitve tega dohodka. K napovedi je potrebno priložiti kopijo plačilne liste in kopijo pogodbe o zaposlitvi. Slednje je potrebno priložiti le k prvi oddaji napovedi. Na podlagi vložene napovedi, bo pristojni finančni urad izdal odločbo in odmeril akontacijo dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja.

Informativni izračun dohodnine

Izpolnjen Obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih in Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente se lahko odda preko sistema e-Davki. Oddaja preko sistema e-Davki je možna le, če imate digitalno potrdilo in ste pooblaščeni za oddajo le-te, v kolikor ne, pa se oboje pošlje po pošti na pristojni Finančni urad.

Pravni nasvet

Kako je v primeru bolniške odsotnosti?

Glede na to, da se zavarovanec, ki je zavarovan po zavarovalni podlagi 114, obravnava kot samozaposlena oseba, se v primeru bolniške odsotnosti:

  • do 30 dni, bolniška obračuna v breme zavarovanca,
  • nad 30 dni, bolniška obračuna v breme Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V kolikor bo zavarovanec zagotovo vedel, da bo na bolniški več kot 30 dni, mora že prej posredovati bolniški list s svojo davčno številko na pristojni Finančni urad. Na pristojnem Finančnem uradu bodo zavarovanca pozvali za podatek tekočega računa in naslov bivanja, zaradi izplačila. Zavarovanec lahko tudi to uredi elektronsko.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja