Go to Top

Zamuda pri plači je lahko razlog za izredno odpoved delavca!

Zamuda pri plači oz. izplačilu plače

Zamuda pri plači je lahko razlog za izredno odpoved delavca. A pod nekaterimi pogoji. Če imate tudi vi dileme glede delovnopravne zakonodaje, vam lahko pri tem pomagajo naši pravni strokovnjaki. Za termin plačljivega pravnega svetovanja, lahko pokličete na 01/600-1530 ali pa nam pošljete povpraševanje prek spletnega obrazca.

Želite ustanoviti d.o.o. ali odpreti s.p.? Pokličite na 01/600-1530!

Zamuda pri plači – rok izplačila plače je določen v pogodbi o zaposlitvi

V pogodbi o zaposlitvi je dogovorjen rok, do kdaj mora biti izplačana plača. Kaj pa če delodajalec konstantno zamuja z izplačilom plače? Je lahko zamuda pri plači razlog za izredno odpoved delavca? Kakšne posledice zamuda pri plači prinese delodajalcu?

Informativni izračun plače

Zamuda pri plači – kaj je določeno v ZDR-1?

Je lahko zamuda pri plači razlog za izredno odpoved delavca? Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa dva pogoja za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. Prvi pogoj je neizpolnjevanje oz. kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Drugi pogoj pa je pisno obvestilo inšpektoratu za delo in pisni poziv oz. opomin delodajalcu za izpolnitev obveznosti. Razlogov za izredno odpoved s strani delavca je več, med njimi je tudi zamuda pri plači. ZDR-1 v 111. členu določa naslednje primere, ko lahko delavec izredno odpove pogodbo o zaposlitvi:

  • ko mu delodajalec več kot 2 meseca ni zagotavljal dela in mu tudi ni izplačal zakonsko določenega nadomestila plače;
  • mu ni bilo omogočeno opravljanje dela zaradi odločbe pristojne inšpekcije o prepovedi opravljanja delovnega procesa ali prepovedi uporabe sredstev za delo dalj kot 30 dni in mu delodajalec ni plačal zakonsko določenega nadomestila plače;
  • mu delodajalec vsaj dva meseca ni izplačeval plače oziroma mu je izplačeval bistveno zmanjšano plačo;
  • mu delodajalec dvakrat zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni izplačal plače ob zakonsko oziroma pogodbeno dogovorjenem roku;
  • delodajalec zanj tri mesece zaporedoma ali v obdobju šestih mesecev ni v celoti plačal prispevkov za socialno varnost;
  • delodajalec ni zagotavljal varnosti in zdravja delavcev pri delu in je delavec od delodajalca predhodno zahteval odpravo grozeče neposredne in neizogibne nevarnosti za življenje ali zdravje;
  • mu delodajalec ni zagotavljal enake obravnave v skladu s 6. členom tega zakona;
  • delodajalec ni zagotovil varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali trpinčenjem na delovnem mestu v skladu s 47. členom tega zakona.

 

Regres 2022 – koliko ga boste prejeli in do kdaj?

pravno svetovanje

Informativni izračun za normirance

Zamuda pri plači – kako lahko delodajalec prepreči izredno odpoved?

Če delodajalec v treh dneh po prejemu pisnega opomina izpolni obveznost (oz. odpravi kršitev), lahko s tem prepreči izredno odpoved delavca. V kolikor je zamuda pri plači »aktualna« tudi po treh dneh (se pravi, da delodajalec plače ni izplačal) začne teči 30-dnevni rok, v katerem lahko delavec poda izredno odpoved. Se pa v praksi tu pojavlja dilema o tem, kako lahko delodajalec popravi posledice nekaterih kršitev, ki so se zgodile v preteklosti.

Prijavite se na seminar Prednosti in slabosti samozaposlitve!

Zamuda pri plači je kršitev tudi, če je delodajalec pozneje plačo izplačal

Zamuda pri plači oz. neizplačilo plače ob dogovorjenem roku (v pogodbi o zaposlitvi) je kršitev tudi, če je delodajalec plačo izplačal z zamudo. ZDR-1 sicer ne ureja odprave kršitve neizplačila na plačilni dan. V takšnih primerih ZDR-1 napotuje na uporabo splošnih pravil civilnega prava. Določila Obligacijskega zakonika pa določajo, da dolžnik v zamudi upniku poleg glavnice dolguje tudi zamudne obresti. Če zaradi zamude nastane škoda, pa mora dolžnik izplačati tudi odškodnino. Kdaj bi torej bila kršitev (zamuda pri plači) odpravljena? Če bi delodajalec delavcu po prejetem pisnem opominu v zakonsko določenem roku izplačal plačo z obrestmi. To bi pomenilo, da delavec v tem primeru ne bi mogel izredno odpovedati pogodbe. Seveda pa bi mu ostala možnost redne odpovedi. A v tem primeru ne bi imel nobenih pravic in bi se moral držati odpovednega roka.

Letni dopust 2022 – kaj morate vedeti glede dopusta?

Zamuda pri plači in izredna odpoved – pravice delavca in posledice za delodajalca

Če je zamuda pri plači dejansko dokazana, lahko delavec izredno odpoved pogodbo. Zaradi kršitve delodajalca (zamuda pri plači) ima delavec pravico do odpravnine, kot je določena za primer redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Prav tako pa je upravičen do odškodnine najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega roka.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja