Go to Top

Za opravljanje zasebnega varovanja boste potrebovali licenco!

Opravljanje dejavnosti zasebnega varovanja lahko opravlja gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirano ustrezno dejavnost in veljavno licenco.

izobraževanje

Prednosti in slabosti samozaposlitve

Samozaposlitev prinaša svobodo, izzive, večje dohodke, a tudi večjo negotovost, neurejen delovnik in marsikatero drugo tegobo, s katero se zaposleni ne spopadajo!

Več informacij

Dejavnost zasebnega varovanja vključuje varovanje življenja, osebne varnosti, premoženja ljudi na varovanem območju ter varovanje premičnega in nepremičnega premoženja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Varovanje se zagotavlja z varnostnim osebjem in sistemi tehničnega varovanja. Izvajanje dejavnosti pa mogoče opravljati z osebjem, ki ima pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo “varnostnik telesni stražar”.

zasebnega varovanjaZasebno varovanje se lahko, tako določa Zakon o zasebnem varovanju (ZZasV-1), opravlja v naslednjih oblikah varovanja (vrste licenc):

 • varovanje ljudi in premoženja;
 • varovanje oseb;
 • prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednostnih pošiljk;
 • varovanje javnih zbiranj;
 • varovanje prireditev v gostinskih lokalih;
 • upravljanje z varnostno-nadzornim centrom;
 • načrtovanje sistemov tehničnega varovanja;
 • izvajanje sistemov tehničnega varovanja.

Prijava na brezplačno izobraževanje

Licenca je dovoljenje za opravljanje ene ali več oblik ali nalog zasebnega varovanja. Pristojni organ, to je Ministrstvo za notranje zadeve, jo s certifikatom o licenci podeli pravni osebi. Osnovni pogoji potrebni za pridobitev licence na področju varovanja ljudi in premoženja so:

 • za nedoločen čas s polnim delovnim časom zaposlen varnostni menedžer, ali je sam varnostni menedžer;
 • povezane osebe so varnostno preverjene in nimajo varnostnih zadržkov ter povezane osebe niso povezane v pravni osebi, ki ji je bila odvzeta licenca in ukrep prepovedi še traja;
 • zoper prosilca ni uveden postopek odvzema licence;
 • zoper prosilca v zadnjih dveh letih ni bil izrečen ukrep začasnega ali pogojnega odvzema licence in ukrep prepovedi ponovne pridobitve licence še traja;

Za opravljanje te dejavnosti kot s. p. ali d. o. o. boste morali registrirati podjetje. Registracija je hiter, enostaven in brezplačen postopek! Rezervirajte si svoj termin na 01 600 1530 ali nam pišite na [email protected]!

Bogdana Rejc, DataBogdana Rejc, Data

 • ima v delovnem razmerju ustrezno strokovno usposobljeno varnostno osebje;
 • ima lastni ali pogodbeni VNC (varnostno-nadzorni center);
 • zavarovanje odgovornosti za škodo;
 • interni akt, s katerim je določil oznake, delovno obleko, opremo in vozila;
 • je lastnik ali najemnik poslovnih prostorov v Republiki Sloveniji (eVem).

Prijava na brezplačno izobraževanje

Dejavnost zasebnega varovanja pa sodi med dejavnosti, ki se večkrat izvaja tudi ponoči – torej kot nočno delo. Za nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Delovni zakon narekuje obveze delodajalca, ki zaposluje osebo za nočno delo: to so daljši dopust, ustrezno urejena prehrana med delom ter strokovno vodstvo delovnega oziroma proizvodnega procesa. Več v Nočno delo: obveze delodajalca in pravice delavca.

Smo v vas prebudili željo po podjetništvu? Registracija želene oblike podjetja, s. p. ali d. o. o., je na VEM točki DATA brezplačna, hitra in enostavna! Pokličite naše podjetniške svetovalce na 01 600 1530 ali jim pišite na [email protected] ter se dogovorite za individualni termin!

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja