Go to Top

Vrhovno sodišče pritrdilo delodajalcu

Vrhovno sodišče je pritrdilo delodajalcu in odločilo, da je ravnal zakonito, ko je delavki podal odpoved pogodbe o zaposlitvi za delo na domu ter ji ponudil novo pogodbo za delo na sedežu delodajalca.

Izračun za avtorsko in podjemno pogodbo ter občasno delo

Vrhovno sodišče Republike Slovenije je s sodbo VIII Ips 228/2017 zavrnilo revizijo delavke. Ta je izpodbijala odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pogodbe. Delavka je imela sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za delo na domu, ki je bil pet kilometrov oddaljen od prostorov delodajalca. Delodajalec je več let plačeval delavki tudi nadomestilo za rabo lastnih sredstev za delo na domu. Po več letih pa se je pri delodajalcu zaradi organizacijskih razlogov pokazala potreba, da je delavka prisotna v prostorih delodajalca. Vrhovno sodišče je sledilo tudi navedbam delodajalca, da je bila komunikacija z delavko otežena. Ta je bila namreč pogosto nedosegljiva za delodajalca, kljub temu, da sta delodajalec in delavka s pogodbo o zaposlitvi določila čas dosegljivosti na službenem mobilnem telefonu. Prav tako delavka klicev pogosto ni vračala.

Delo na domu - pravna pomoč pri sestavljanju pogodbe

Kako je zaključilo vrhovno sodišče?

Vrhovno sodišče je tako zaključilo, da zahteve delodajalca, da delavka odslej delo opravlja v prostorih delodajalca, ni mogoče označiti kot nerazumno. Nasprotno, Vrhovno sodišče RS je takšno zahtevo delodajalca označilo kot povsem upravičeno. Poudarilo je, da čeprav je delavka več let delala na svojem domu, to ne pomeni, da je pridobila pravico do dela na domu ne glede na okoliščine. Tudi dejstvo, da je delavka invalid III. kategorije ni ovira za zahtevo delodajalca, da delavka delo opravlja v prostorih delodajalca. Ponudba nove pogodbe o zaposlitvi za enako delo in enako delovno mesto, le da v prostorih delodajalca, tako ni spravila delavke v manj ugoden položaj.

Vrhovno sodišče je poudarilo tudi, da se je delavka neutemeljeno zavzemala za to, da bi ji moral delodajalec zagotavljati delo na domu še naprej, ker naj bi bila to njena pridobljena pravica. Uveljavljanje takšne pravice je upravičeno le, dokler velja pogodba o zaposlitvi, ki ji to pravico zagotavlja. Če pa nastopi utemeljen razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi, s prenehanjem pogodbe preneha tudi pravica do dela na v pogodbi dogovorjenem delovnem mestu. Delodajalec je po mnenju sodišča tako v odpovedi obrazložil in v sodnem postopku dokazal utemeljen poslovni razlog (organizacijski in ekonomski) za odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je delavki zagotavljala delo na domu.

Potrebujete pomoč pri pravilnem sestavljanju pogodbe za delo na domu? Pošljite povpraševanje!

Anja Gašperlin, univ. dipl. prav., DataAnja Gašperlin, univ. dipl. prav., Data

Citirana sodba pa je pomembna še zaradi enega zaključka. Vrhovno sodišče (VSRS) je namreč poudarilo tudi, da odpoved pogodbe o zaposlitvi ni nezakonita četudi je bila delavki ponujena nova pogodba o zaposlitvi za isto delovno mesto.

Preberite tudi:

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja