Go to Top

Višine denarnih nadomestil za bolniško odsotnost

Višine denarnih nadomestil za bolniško odsotnost od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja glede na razlog odsotnosti?

izobraževanje

Varstvo in zdravje pri delu

Usposabljanje iz varstva pri delu je za vse delodajalce zakonska obveza! Za s. p., ki ne zaposluje, pa zakonsko to sicer obveza, vendar pa se kljub temu toplo priporoča!

Več informacij

Pravico do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo zavarovanci, ki so v delovnem razmerju, osebe, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost, družbeniki osebnih družb, družbeniki družb z omejeno odgovornostjo in ustanovitelji zavodov, če so družbeniki družb oziroma ustanovitelji zavodov poslovodne osebe, ki opravljajo poslovodno funkcijo kot edini ali glavni poklic, vrhunski športniki in vrhunski šahisti, rejniki ter kmetje, če so za to pravico zavarovani, pod določenimi pogoji pa tudi brezposelne osebe.

Prijava na usposabljanje

Višine denarnih nadomestil za bolniško odsotnostVišine denarnih nadomestil za bolniško odsotnost

Višina nadomestila plače je odvisna od osnove za nadomestilo, razloga in trajanja začasne zadržanosti od dela ter načina določitve vrednosti.

Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.

Kakšne so višine denarnih nadomestil za bolniško odsotnost?

Klikni in deli

Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal, oziroma od osnove, po kateri je v času zadržanosti od dela zavarovan. Pisali smo tudi o tem, da je nadomestilo za bolniško odsotnost lahko nižje od minimalne plače.

Tabela o razlogih za zadržanost od dela in odmernih odstotkih

 

 

Šifra
razloga
Naziv razloga
zadržanosti
Odstotek osnove do 90
koledarskih dni
zadržanosti v breme ZZZS
Odstotek osnove nad 90
koledarskih dni
zadržanosti v breme ZZZS
01 BOLEZEN 80 % 90 %
02 POŠKODBA IZVEN DELA 70 % 80 %
03 POKLICNA BOLEZEN 100 % 100 %
04 POŠKODBA PRI DELU 100 % 100 %
05 POŠKODBA PO TRETJI OSEBI IZVEN DELA 70 % 80 %
06 NEGA 80 % 80 %
07 TRANSPLANTACIJA 90 % 100  %
08 IZOLACIJA 90 % 100 %
09 SPREMSTVO 70 % 80 %
10 USPOSABLJANJE ZA
REHABILITACIJO OTROKA
80 % 80 %
11 POŠKODBA, NASTALA PRI
AKTIVNOSTIH IZ 18.ČLENA ZAKONA
100 % 100 %
12 DAROVANJE KRVI 100 %

Če vas zanima postopek uveljavljanja pravice do nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela, kliknite tu, če vas zanima pa Postopek ugotavljanja začasne zadržanosti od dela, pa kliknite tukaj.

Prijava na usposabljanje

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja