Go to Top

Vas mika zaposlitev pri tujem delodajalcu?

Vse več je Slovencev, ki so se zaposlili pri tujem delodajalcu ali pa o tem vsaj razmišljajo. Osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji, so socialno zavarovane v Sloveniji. Kako pa zaposlitev pri tujem delodajalcu vpliva na pravice in obveznosti, ki jih delavcu daje Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)?

Informativni izračun dohodnine

Zaposlitev pri tujem delodajalcu in pravice iz delovnega razmerja

Zaposlitev pri tujem delodajalcu

ZDR-1 se uporablja za delovna razmerja med delodajalci, ki imajo sedež ali prebivališče v Sloveniji, in delavci, ki so pri njih zaposleni. Poleg tega se uporablja tudi za delovna razmerja med tujimi delodajalci (kot so na primer diplomatska ali konzularna predstavništva) in delavci. A le v primeru, da je pogodba o zaposlitvi sklenjena na območju Republike Slovenije. To pomeni, da delavcu, ki je zaposlen pri tujem delodajalcu, delo pa opravlja v Sloveniji, pripadajo pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih daje ZDR-1. To so denimo regres za letni dopust, prehrana med delom, prevoz na delo in z dela, dopust …

Za delavce, zaposlene pri tujem delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, ki jih ta delodajalec napoti na delo v Slovenijo, pa veljajo določbe ZDR-1 in kolektivnih pogodb le, če je ta ureditev za delavca ugodnejša od ureditve po tujem pravu.

Zaposlitev pri tujem delodajalcu

Zaposlitev pri tujem delodajalcu in plačevanje socialnih prispevkov

14. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč pravi, da se obvezno zavarujejo tudi osebe, ki so zaposlene pri delodajalcu s sedežem v tujini, za katere se v skladu s predpisi Evropske unije uporablja slovenska zakonodaja.

Podlaga za to, da so osebe, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s tujim delodajalcem za delo, ki ga opravljajo v Sloveniji, socialno zavarovane v Sloveniji, je Uredba ES (Evropske skupnosti) 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti.

Morda vas zanima tudi, kako je urejeno socialno zavarovanje, če oseba opravlja delo ali dejavnosti v več državah članicah EU? Nekoliko drugačna pravila pa veljajo za obmejne delavce. 

Tuji delodajalec v Sloveniji ni evidentiran v Ajpesovem poslovnem registru podjetij. Prav tako nima davčne številke. Zato je zavezanec za prijavo v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje pri ZZZS in plačilo socialnih prispevkov delojemalec sam.

Lahko pa tuji delodajalec v Sloveniji pooblasti eno izmed svetovalnih podjetij, da prijavi delavca v zavarovanje. V nadaljevanju delavcem tudi obračunava plačo in prispevke. Svetovalno podjetje obenem delodajalca obvešča o višini socialnih prispevkov. Pa tudi o davkih in rokih za njihovo plačilo. Tovrstne storitve za tuje delodajalce nudimo tudi v podjetju DATA.

Komentarjev (3)

 • Janez Pregelj 18. Decembra 2018 - 11:47 Odgovori

  Kako je z zdravstvenim in pokojninskim zavarovanjem pri ZZZS v primeru da se delavec zaposli pri tujem delodajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi po tujem pravu, ter dela v državi tujega delodajalca?

  • Data d.o.o. 19. Decembra 2018 - 15:59 Odgovori

   Spoštovani,

   ponudimo vam lahko pomoč naših pravnikov. Za ponudbo jih pokličite na 01 6001 526 ali jim pišite na [email protected].

   Lep pozdrav,

   DATA d. o. o.

  • M.M. 24. Decembra 2018 - 10:12 Odgovori

   Pozdravljeni g. Janez,

   odvisno od tega, v kateri državi se želite zaposliti. Če se boste zaposlili v drugi državi članici EU, potem ste vključeni v njihov sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja. Skladno z načeli socialne varnosti (na podlagi Uredbe 883/2004), se vam delovne dobe pridobljene v tujini seštevajo. Po prenehanju zaposlitve na pri tamkajšnjem nosilcu socialnega zavarovanja (pri nas je to ZRSZ) zaprosite za Obrazec U1, ki potrjuje vaše delovne/zavarovalne dobe pridobljene v tisti državi (torej tujini). Te dobe bodo upoštevane tudi v Sloveniji, v primeru uveljavljanja denarnega nadomestila ter ko se bodo računala vaša delovna/zavarovalna doba za pokojnino. V primeru, da bi v tujini delali dlje časa (npr. 10 ali več let) pa vam potem pokojnino v sorazmernem delu plačuje tista država. Npr. v Sloveniji delate 30 let, v Avstriji 10 let – ko izpolnite pogoje za upokojitev v Sloveniji, Slovenija in Avstrija preračunata višino vaše pokojnine, vsaka skladno s svojo zakonodajo in višino pokojnine, glede na zavarovalne dobe in višino plače oz. vplačanih prispevkov v tem času.

   Lep pozdrav.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja