Go to Top

Ugodni mikrokrediti za podjetja na problemskih območjih

Ugodni mikrokrediti so dosegljivi s pomočjo novega razpisa Slovenskega podjetniškega sklada! Ugodni mikrokrediti v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR so na voljo pod izredno ugodnimi pogoji! Ugodni mikrokrediti so na voljo podjetjem iz problemskih območij z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij v Republiki Sloveniji, ki imajo vsaj 1 zaposleno osebo.

dohodnina kalkulator

 

Vas zanima dostopanje do sredstev iz razpisov, nepovratna sredstva od države ali EU ali ugodni mikrokrediti? Pri nas smo za Vas pripravili poseben, brezplačen, seminar iz področja nepovratnih virov – nekakšen vodič po morju razpisov za mikro, mala in srednja podjetja. Seminar »Predstavitev aktualnih javnih razpisov« vodi strokovnjakinja iz področja razpisov pri našem podjetju Data d.o.o.- Tjaša Dobnik, univ. dipl. pravnica. Brezplačna prijava na seminar je možna že danes!

Predstavitev aktualnih javnih razpisov

Ugodni mikrokrediti – od 5.000 EUR do 25.000 EUR!

Ugodni mikrokrediti, ki so na razpolago, znašajo od 5.000 EUR do 25.000 EUR z ročnostjo največ do 5 let in z možnostjo koriščenja moratorija na odplačilo glavnice kredita do 6 mesecev. Pri tem lahko podjetje zaprosi za do največ 2 mikrokredita. Odobritev 2 mikrokreditov je lahko v istem ali različnem odpiranju razpisa.

Kako se prijavite na razpis za ugodni mikrokredit?

Sodelovanje v javnem razpisu za vlagatelja pomeni oddajo vloge do 1.5.2020 oz. 1.10.2020 (za kandidiranje v drugem odpiranju razpisa). Podjetje, ki oddaja vlogo, mora izpolnjevati pogoje iz definicije mikro, malo in srednje veliko podjetja ter nedvoumno izkazati, da potrebuje obratna in/ali investicijska sredstva za krepitev podjetniške aktivnosti.

Ugodni mikrokrediti so pogojeni s predložitvijo popolne dokumentacije

Zahtevane priloge so med drugim:

 • izpolnjen obrazec o zavarovanju mikrokredita,
 • izjava o lastnem premoženju,
 • predstavitveni načrt,
 • finančna priloga,
 • obrazec S.BON-1 AJPES oz. eS.BON,
 • podpisan vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe,
 • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo in
 • dodatna dokazila, glede na posebnost posameznega projekta.

Ugodni mikrokrediti so na voljo le za podjetja, katerim iz S.BON-1 obrazca izhaja bonitetna ocena od SB1 do vključno SB8 – razvidno na podlagi letnega poročila za leto 2018 za roke do vključno 01.05.2020 in bonitetna ocena na podlagi letnega poročila za leto 2019 za prijavne roke od 01.06.2020 dalje. Podjetje mora imeti zaposleno vsaj eno osebo za polni delovni čas.
Pravni nasvet

Ugodni mikrokrediti so namenjeni območjem, ki se smatrajo za problemska oziroma obmejna… Katerim torej?

V problemska področja z visoko brezposelnost spadajo območja občin Poklopja (Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič, Metlika) in območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje.

Obmejna področja zajeta znotraj razpisa so Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje - Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren - Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče - Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

DATA d.o.o.

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

 

Morda vas zanima tudi:

 1. Starostna upokojitev – Kakšen je postopek?
 2. Subvencije za zaposlovanje tudi v letu 2020
 3. Bruto – neto izračun plače
 4. Minimalna plača

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja