Go to Top

Trgovanje z gorivi spada med regulirane dejavnosti

Trgovanje z gorivi - trgovina na debelo in na drobno

Trgovanje z gorivi je izredno nazoren primer, kako je trgovinska dejavnost sistematično razdelana. Deli se na trgovino na debelo, na drobno in na posredništvo pri prodaji. Razlikovanje je osnovano na tem, komu se prodaja, in ali je trgovec v procesu prodaje lastnik zaloge ali ne.

Informativni izračun plače

Trgovanje z gorivi vključuje tudi kakršna koli preoblikovanja (obdelava, predelava in dodelava) in kakršnokoli storitev, ki je povezana s prodajo. Torej tudi običajne postopke povezane s trgovino, na primer manipulacijo, razvrščanje in mešanje blaga, stekleničenje, pakiranje, (pre)pakiranje ter skladiščenje. Slednje lahko vključuje tudi postopke zmrzovanja, hlajenje ...

Prijava na izobraževanje

Trgovanje z gorivi - kot posrednik

Trgovina na debelo vključuje prodajo tako novega kot rabljenega blaga drugim trgovcem na debelo in drobno ter drugim industrijskim, poslovnim, institucionalnim ali profesionalnim uporabnikom.

trgovanje z gorivi

Posredniki pri prodaji so možni tudi pri trgovanju z gorivi. Ti opravljajo dejavnost posrednikov in trgovcev na debelo, ki trgujejo v tujem imenu in za tuj račun. Lahko pa tudi posredujejo med prodajalci in kupci. Trgovanje z gorivi za svoj račun ni zajeto v posredništvu pri prodaji.

Trgovanje z gorivi je tako v Standardni klasifikaciji dejavnosti prisotno v več posamičnih dejavnostih, glede na obliko trgovanja, ki jo zajame. Tako imamo »Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži«, »Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij«, »Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi«, »Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi« ter »Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno«.

podjetniško svetovanje

Trgovanje z gorivi – pogoji in zahteve

Tako od trgovca na drobno kot na debelo je zahtevano izpolnjevanje minimalnih tehničnih in prostorskih pogojev. Zahtevano je tudi vodenje podatkov o trgovskem blagu ter ustrezno določen odpiralni čas. Zahtevano je tudi redno overjanje meril, ki se uporabljajo za zaračunavanje svojih storitev (tehtnic ipd.). Za take vrste meritev je pristojen Urad Republike Slovenije za meroslovje.

trgovanje z goriviTrgovanje z gorivi, podobno kot katerakoli druga trgovina na drobno, zahteva evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi s stanjem blaga v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Inšpekcijskim organom mora biti zagotovljeno, da na prodajnem mestu pridejo do podatkov, kot so število in datum prevzemnih dokumentov, prodajna cena, podatki o spremembi prodajne cene blaga ...

Zahtevano je tudi, da sama razporeditev opreme v prodajalni zagotavlja varno gibanje tako kupcev kot zaposlenih, ter varno ravnanje z blagom.

Za trgovanje z gorivi na debelo mora podjetje, pred začetkom poslovanja, pridobiti trošarinsko dovoljenje, ter na podlagi le tega tudi formira trošarinsko skladišče. Trgovanje z gorivi zahteva tudi registracijo za plačilo okoljske dajatve. To mora opraviti najkasneje 15 dni pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

Želim se prijaviti na e-novice

Za trgovanje z gorivi se zahteva tudi občasna poročanja, saj je to določeno v Zakonu o trošarinah (ZTRO-1). Največ poročanja je davčnemu organu in Ministrstvu za finance.

DATA d.o.o

 

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja