Go to Top

Teden varnosti in zdravja pri delu: pozor, kemikalije!

Od 22. do 26. oktobra poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu. Letos je posvečen kemijski varnosti.

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu letos poteka pod geslom “Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta.” Kemikalije so namreč ključnega pomena za sodoben način življenja in proizvodnje (zdravila, čistila, proizvodnja hrane,…) torej jih bomo tudi v bodoče proizvajali in uporabljali. Hkrati pa so kemikalije kritični del številnih proizvodnih procesov, opozarjajo na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu.

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost. Delodajalec je dolžan zagotoviti teoretično in praktično usposabljanje in preverjanje usposobljenosti za varno opravljanje dela vsem svojim delavcem. Tudi študentom in dijakom ter delavcem, ki občasno izvajajo delo pri njemu na podlagi podjemne pogodbe ali drugačne pravno formalne oblike delovnega razmerja.

14 odstotkov slovenskih delavcev izpostavljeno kemičnim snovem

Teden varnosti in zdravja pri deluRaziskave kažejo, da se je v zadnjem desetletju povečala izpostavljenost zaposlenih kemičnim snovem pri delu. Leta 2015 je kar 17 odstotkov anketiranih delavcev iz Evropske unije in 14 odstotkov  slovenskih delavcev poročalo, da so bili izpostavljeni kemičnim snovem vsaj četrtino delovnega časa. Nadalje je 15 odstotkov delavcev iz Evropske unije in 16 odstotkov slovenskih delavcev poročalo o izpostavljenosti dimu, hlapom in prahu.

Proizvodnja in uporaba kemikalij tudi v svetovnem merilu predstavljata enega izmed največjih izzivov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Nekatere kemikalije lahko zaradi svojih lastnosti – kot so, na primer, rakotvornost, mutagenost, vnetljivost – povzročajo vrsto negativnih učinkov na zdravje delavcev, da nevarnosti za okolje niti ne omenjamo. Številni požari, eksplozije, zastrupitve in druge nezgode pri delu so posledica neustreznega nadzora nad njihovimi fizikalnimi lastnostmi. Na tej povezavi najdete 10 informativnih letakov o karcinogenih kemičnih snoveh.

Obveznosti delodajalcev od A do Ž

Vse ostale obveznosti, ki jih delodajalcem nalaga slovenska zakonodaje, predstavljamo na brezplačnem izobraževanju Obveznosti delodajalcev od A do Ž.

Obe izobraževanji sta del celostne podpore, ki jo podjetje Data nudi podjetnikom in bodočim podjetnikom. Na naši VEM točki Data lahko hitro in enostavno odprete s.p. ali registrirate d.o.o.. V nadaljevanju podjetniške poti pa vam stojimo ob strani tudi z zanesljivim računovodskim servisom in pravnim svetovanjem.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja