Go to Top

Archives

Tag Archives: Slovenski računovodski standard 4

Razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog

Slovenski računovodski standard 4 se uporablja takrat, ko gre za knjigovodsko razvidovanje, obračunavanje in razkrivanje zalog materiala, trgovskega blaga, nedokončane proizvodnje in proizvodov. Ta standard obdeluje razvrščanje zalog, njihovo pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj, začetno računovodsko merjenje, prevrednotovanje, uskupinjevanje ter, kot že omenjeno, razkrivanje zalog. Z zalogami si največkrat srečujejo podjetja z dejavnostmi kot so proizvodnja, gostinstvo, trgovina, servisne storitve in podobno. Zaloge zajemajo količine v skladišču, dodelavi, predelavi, kot tudi Nadaljuj z branjem