Go to Top

Archives

Tag Archives: poročanje o štipendijah

Poročanje o štipendijah – štipenditorji, ne pozabite!

Poročanje o štipendijah za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 mogoče še do 31. 12. 2018 Vsi subjekti, ki v Republiki Sloveniji izplačujete štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, ste dolžni v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije redno poročati o podeljenih štipendijah. Kdaj je potrebno poročanje o štipendijah? Poročanje o štipendijah je potrebno vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta Nadaljuj z branjem