Go to Top

Poročanje o štipendijah – štipenditorji, ne pozabite!

Poročanje o štipendijah za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 mogoče še do 31. 12. 2018

Vsi subjekti, ki v Republiki Sloveniji izplačujete štipendijo vsaj enemu dijaku oziroma študentu, ste dolžni v skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije redno poročati o podeljenih štipendijah.

Kdaj je potrebno poročanje o štipendijah?

Poročanje o štipendijah je potrebno vsako leto, in sicer do konca koledarskega leta za tekoče šolsko ali študijsko leto. Podatke za šolsko oziroma študijsko leto 2018/2019 je tako potrebno oddati najkasneje do 31. 12. 2018.

Poročanje o štipendijahPoročati ste dolžni vsi, ki podeljujete štipendije po drugih predpisih in ne po Zakonu o štipendiranju, med drugim torej:

  • delodajalci, ki podeljujejo kadrovske ali druge štipendije,
  • samostojni podjetniki,
  • javni in zasebni zavodi in fundacije
  • občine,
  • organi državne uprave.

Opustitev dolžnosti poročanja predstavlja prekršek, za katerega ZŠtip-1 določa globo, in sicer:

  • 300 do 600 evrov za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost

in

  • 150 do 300 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Kako in kaj poročati? 

Poročanje o štipendijah je potrebno opraviti preko posebne spletne aplikacije, ki je dostopna na spletni strani Javnega sklada preko povezave: https://emddsz.gov.si/iscsd_mp/app

Za prijavo v aplikacijo je potrebno imeti ustrezen certifikat pravne osebe (digitalno potrdilo), ki ga je izdal kateri od pristojnih organov, preko aplikacije pa je nato mogoče oddati tudi pooblastilo drugi pravni osebi (npr. računovodskemu servisu), ki bo v imenu zavezanca oddala ustrezne podatke.

Po prijavi v aplikacijo poročevalec izbere možnost “Poročanje” ter klikne “Štipendisti”.  Prikaže se obrazec za poročanje, v katerem izberemo šolsko oziroma študijsko leto za katero želimo oddati podatke ter izberemo možnost “Vnesi novega štipendista”. V obrazec nato vnesemo vse zahtevane podatke ter s klikom na »oddaj« poročilo oddamo. V primeru morebitnih napak nas bo sistem na to opozoril s sporočilom “Napaka pri oddaji” in ponudil možnost popravka.

Za vsakega štipendista je potrebno v predviden obrazec vnesti naslednje podatke:

  • podatke o štipendistu: ime, priimek, EMŠO, naslov in občina prebivališča;
  • podatke o šolanju štipendista: kje se šola, naziv izobraževalne ustanove in programa, vrsta in področje izobraževanja, letnik in status;
  • podatke o štipendiji.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja