Go to Top

Archives

Tag Archives: oprostitev plačevanja preživnine

Osebni stečaj in preživnina

Osebni stečaj in poplačilo zapadlih dolgov dolžnika Osebni stečaj je postopek, ki se vodi zoper prezadolženo fizično osebo ali fizično osebo, ki opravlja dejavnost. V postopku osebnega stečaja se poskušajo poplačati zapadli dolgovi dolžnika, lahko pa se doseže tudi odpust obveznosti dolžnika. Kako pa osebni stečaj vpliva na obveznost plačevanja preživnine? Informativni izračun plače Osebni stečaj in preživnina Osebni stečaj ureja Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem Nadaljuj z branjem