Go to Top

Archives

Tag Archives: najemna pogodba za nepremičnino

Najemna pogodba za nepremičnino

Najemna pogodba in njene bistvene sestavine Najemna pogodba je pogodba, s katero se sreča vsak posameznik, ko išče nepremičnino za bivanje, in vsak podjetnik, ko si ureja poslovne prostore, če teh nima v svoji lasti. Najemna pogodba se vedno sklepa v pisni obliki, v določenih primerih je priporočljiva sklenitev v obliki notarskega zapisa. Sklene pa se lahko za določen ali nedoločen čas. Izračunajte si plačo! Kaj mora vsebovati najemna pogodba Nadaljuj z branjem