Go to Top

Subvencionirane vozovnice za dijake in študente

Novo šolsko leto se je že pričelo, čez slab mesec dni pa bodo s predavanji ponovno pričeli tudi študentje. Veliko dijakov in študentov v šolo oziroma na fakulteto potuje z javnim prevozom, kar zanje predstavlja dodaten finančni zalogaj. Preverite, kdo so upravičenci za subvencionirane vozovnice. Za pravni nasvet se obrnite na naše pravne strokovnjake.

Informativni izračun plače

Upravičenci do subvencioniranih vozovnic

Upravičenci do subvencioniranih vozovnic so dijaki oziroma študentje, katerih prebivališče je od kraja izobraževanja oddaljeno najmanj 2 kilometra.

Pogoje je tudi, da se dijak oziroma študent izobražuje po javno veljavnem izobraževalnem ali študijskem programu in ima status:

  • dijaka do 27. leta starosti, če je bil pred dopolnjenim 22. letom starosti prvič vpisan v program nižjega poklicnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega ali drugega strokovnega ter splošnega izobraževanja;
  • udeleženca izobraževanja odraslih po programih poklicnega, srednjega in višjega strokovnega izobraževanja, in sicer do dopolnjenega 26. leta starosti, če se ne izobražuje v skladu s predpisi o urejanju trga dela;
  • študenta do dopolnjenega 32. leta starosti, če se je pred dopolnjenim 27. letom starosti prvič vpisal v program višješolskega ali visokošolskega izobraževanja prve ali druge stopnje.

Kljub morebitnemu izpolnjevanju zgornjih pogojev, do subvencionirane vozovnice niso upravičene osebe, ki so:

Pravni nasvet

Kako do subvencionirane vozovnice za javni prevoz?

Subvencionirano vozovnico je mogoče pridobiti za javni linijski avtobusni, železniški in mestni promet.

Ustanavljate s.p. ali d.o.o.? Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Manja Veličkovič, univ. dipl. prav., DataManja Veličkovič, univ. dipl. prav., Data

Vlogo je mogoče oddati elektronsko preko sistema eUprava z uporabo digitalnega potrdila ali pa osebno na prodajnem mestu prevoznika. V slednjem primeru je lahko vloga ali potrjena s strani izvajalca vzgojno-izobraževalnega/študijskega programa ali pa ji priložite potrdilo o vpisu.

Vrste subvencioniranih vozovnic

Upravičeni dijaki oziroma študentje lahko pridobijo subvencionirano mesečno vozovnico ali pa vozovnico za 10 voženj na mesec.

Do nakupa mesečne subvencionirane vozovnice imajo pravico upravičenci, ki dnevno potujejo od kraja bivanja do kraja izobraževanja in nazaj.

Subvencionirane vozovnice za dijake in študentePravico do vozovnice za 10 voženj na mesec imajo vsi upravičenci. Med krajem stalnega prebivališča do naslova bivanja med izobraževanjem pripada upravičencu izključno vozovnica za deset voženj na mesec.

Upravičenec ima načeloma lahko veljavno samo eno vlogo za izdajo subvencionirane vozovnice. Več vlog lahko upravičenec odda le v primeru, ko v času izobraževanja ne biva na stalnem naslovu in je upravičen do mesečne vozovnice in vozovnice za deset voženj na mesec.

>>> Naročite se na naše e-novice, da ne boste zamudili pomembnih novosti s področja podjetništva.

Subvencionirane vozovnice med poletnimi počitnicami

Med poletnimi počitnicami ni mogoče pridobiti subvencionirane vozovnice. Dijaki in udeleženci izobraževanja odraslih lahko tako subvencionirano vozovnico kupijo le za obdobje od 1. septembra do 30. junija tekočega šolskega leta. Za študente pa je ta možnost zagotovljena za obdobje od 1. oktobra do 30. junija tekočega študijskega leta. Pri tem imajo upravičenci s statusom študenta v mesecu juliju in septembru še pravico do nakupa vozovnice za deset voženj na mesec.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali pa jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja