Go to Top

Študentski s.p.

V letu 2013 se je spremenila vrsta zakonov, ki vplivajo tudi na študentski s.p. Pomembno je ločiti med s.p. ustanovljenimi pred oziroma po 1. januarju 2013. 

študentski s.p.Študentski s.p. registriran pred 1. januarjem 2013

Za študentski s.p. je potrebno najprej vedeti, da so razlike glede na to, kdaj je študent registriral s.p. Za tiste, ki so s.p. registrirali pred 1. januarjem 2013 je bil mogoč sočasen status podjetnika in študenta, kar je vplivalo na višino prispevkov. Takšna oblika je mogoča le to do konca leta 2014 in to samo za tiste študente, ki so dejavnost registrirali pred 1. januarjem 2013.

Te osebe si morajo status zavarovancev urediti do 31. decembra 2014.

Študentski s.p. registriran po 1. januarju 2013

Študent podjetnik je po 1. januarju obravnavan kot vsak drug samostojni podjetnik, ki opravlja pridobitno dejavnost. Pogoji so popolnoma enaki kot za vse ostale, tj. registracija s.p., predložitev podatkov, odprtje transakcijskega računa, prijava v obvezno socialno zavarovanje.

Študentski s.p. v letu 2015

Sedaj imamo še prehodno obdobje, ko je potrebno ločiti, kdaj je bil študentski s.p. ustanovljen. Od 1. januarja 2015 dalje pa bodo za vse študente veljala enaka pravila. Kot že rečeno, sedaj obstajajo izjeme samo še za tiste, ki so dejavnost registrirali pred 1. januarjem 2013.

Kateri vsi predpisi vplivajo na študentski s.p.?

Za študentski s.p. je potrebno upoštevati naslednje predpise:

  • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), v veljavi od 1. januarja 2013
  • Spremembe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), v veljavi od 1. januarja 2013
  • Spremembe Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), v veljavi od 1. januarja 2013
  • Spremembe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M), v veljavi od 1. februarja

Pripravila M. Guček

Prijavite se na izobraževanje

Pridružite se nam na naši Facebook strani s klikom na gumb [hr]

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja