Go to Top

Poslovni račun in stroški

Poslovni račun? To je eno izmed prvih vprašanj, s katerim so soočajo novopečeni podjetniki. Vsak samostojni podjetnik potrebuje transakcijski račun, preko katerega bo posloval. Pri tem mu od decembra 2015 zakon omogoča poslovanje tudi preko osebnega računa. Skok v podjetniške vode je sicer lahko razburljiv, toda poleg negotovosti za sabo potegne cel kup administrativnih postopkov, v poplavi katerih se marsikdo ne znajde najbolje. Za pomoč pri ustanovitvi podjetja se obrnite na Datine strokovnjake.

Informativni izračun dohodnine

 

S.p. ali popoldanski s.p.? Datini vrhunski strokovnjaki razrešijo dilemo!

Med obema pravnoorganizacijskima oblikama je nekaj ključnih razlik:

  • s.p. odpre podjetnik, za katerega je to edini vir dohodka.
  • popoldanski s.p. odpre tisti, ki ima plačilo prispevkov urejeno z drugo obliko zaposlitve, oziroma je že redno zaposlen za polni delovni čas.
  • tisti, ki ima odprt popoldanski s.p., ne plačuje prispevkov za socialno zavarovanje, temveč je zavarovan iz drugega naslova.

Pri občasnih delih, ki prinašajo manjši finančni zaslužek, se delavec namesto popoldanskega s.p. lahko odloči tudi za avtorsko ali podjemno pogodbo. S posameznim podjetjem, s katerim sodeluje, sklene avtorsko ali podjemno pogodbo v kateri je natančno določen obseg dela, način in višina plačila ter ostale podrobnosti. V tem primeru mu denar podjetje nakaže na njegov osebni račun. Potrebujete strokovno pomoč pri sestavi avtorske ali podjemne pogodbe. Datini pravniki so tu za Vas!

Na delavnici se naučite izdelati davčni obračun, ki ga morate oddati Finančni upravi RS, če poslujete na podlagi normiranih odhodkov ter določiti zavarovalno osnovo za tekoče poslovno leto.

 

Primeren poslovni račun za opravljanje dejavnosti

S 1. julijem 2018 se je začelo uporabljati 11. poglavje Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Zakon določa, da morajo imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, bankam ali hranilnicam zagotoviti podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti. Navesti je potrebno polno ime in priimek, matično številko svojega podjetja in številko transakcijskega računa, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti. To je potrebno, da se omogoči javen in brezplačen dostop do podatkov v Registru transakcijskih računov.

Vas zanima kako odpreti sp ali kako ustanoviti d.o.o.?

Poslovanje preko osebnega računa

Poslovanje z enim računom pomeni, da lahko samostojni podjetnik vsak mesec kar nekaj prihrani. Mesečno nadomestilo za bančne storitve in vodenje transakcijskega računa namreč banke zaračunavajo v znesku od nekaj evrov do nekaj deset evrov mesečno – odvisno od banke, pri kateri ima podjetnik odprt osebni ali poslovni transakcijski bančni račun.

Potrebujete računovodsko svetovanje? Rezervirajte si termin na 01 600 1530 in zahtevajte ponudbo

Odločitev, kako bo podjetnik posloval in kateri bančni račun bo uporabljal je prepuščena vsakemu podjetniku. Če ste se kot podjetnik odločili, da boste za poslovanje uporabljali osebni bančni račun, izbrana banka poskrbi, da je bančni račun označen tako, da je od tistega trenutka viden tudi v vseh javnih bazah. Pri tem velja poudariti, da je osebni bančni račun sicer varovan z varstvom osebnih podatkov in zatorej neviden v javnih registrih.

Če se torej kot podjetnik odločite za en (skupni) bančni račun, se morate zavedati, da bo:

  • račun javno objavljen na spletni strani AJPES (enako kot poslovni račun),
  • zasebne transakcije razkril računovodskemu servisu in Finančni upravi RS,
  • v banki lahko opremljen le s produkti, ki so namenjeni fizičnim osebam.

 

Poslovni račun

Kljub možnosti uporabe osebnega bančnega računa velja splošno priporočilo računovodskih svetovalcev v Data d.o.o., da se uporabi poslovni račun. Mešanje osebnih in poslovnih financ je lahko kaj hitro nepregledno, netransparentno. Zahteva pa tudi veliko mero doslednosti. Računovodja, ki samostojnemu podjetniku vodi poslovne knjige, mora namreč v njih voditi vse transakcije na računu, ki ga uporablja v poslovne namene (poslovni račun). Če podjetnik isti račun uporablja v zasebne in poslovne namene, mora na njem voditi tudi vse prihodke in izdatke zasebne narave. Slednje lahko poveča strošek samostojnega podjetnika za računovodenje. Mešanje osebnih in poslovnih financ lahko torej povzroči različne težave. Vsled temu je ločeno poslovanje in ločen poslovni račun vsekakor smotrno.

Pravni nasvet

 

Kako pa je z normiranci?

Za vse samostojne podjetnike z normiranimi stroški poslovni račun ni nujno potreben.  Namreč, ni jim treba beležiti dejanskih stroškov poslovanja podjetja. Gre za tiste podjetnike, ki ugotavljajo davčno osnovo kot razliko med prihodki in 80‑odstotnimi normiranimi odhodki.

 

Poslovni račun za s.p.-je v praksi

Po veljavni zakonodaji, ločen poslovni račun za opravljanje dejavnosti ni obvezen. V praksi pa je pogosto drugače. Večina bank od komitentov, ki imajo dodatno dejavnost namreč zahteva, da ob osebnem odprejo tudi poslovni račun. V veliko primerih gre za posameznike, ki:

  • se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot samostojni podjetniki,
  • so samostojni podjetniki (navadni ali popoldanski) ali
  • opravljajo kakšno drugo dejavnost, denimo oddajanje sob.

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na data@data.si.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja