Go to Top

Starši imajo pravico do krajšega delovnega časa

Starši imajo možnost delati krajši delovni čas od polnega. V tem primeru so glede pravic in obveznosti iz delovnega razmerja, ki jih določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), v veliki meri izenačeni z delavci, ki delajo polni delovni čas. Jim pa delodajalec ne sme naložiti dela preko polnega delovnega časa, niti neenakomerno razporediti ali začasno prerazporediti delovnega časa.

>>> Ne spreglejte novosti na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov!

Zasluži s svojim hobijem ali idejo

Krajši delovni čas zaradi starševstva

Krajši delovni čas zaradi starševstva lahko koristi:

  • eden od staršev, ki neguje in varuje otroka, in sicer do tretjega leta starosti otroka;
  • eden od staršev, ki neguje in varuje težje ali zmerno gibalno oviranega otroka ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka, in sicer tudi po tretjem letu starosti otroka, vendar največ do 18. leta starosti otroka;
  • eden od staršev, ki neguje in varuje najmanj dva otroka, do končanega prvega razreda osnovne šole najmlajšega otroka, pri čemer je eno leto izrabe pravice neprenosljivo za vsakega od staršev.

>>> Podrobnejše informacije o krajšem delovnem času lahko (starši) dobite v prispevku Krajši delovni čas zaradi starševstva – komu pripada?. Ob tem opozarjamo, da omenjeno pravico lahko koristijo tudi samozaposleni.

Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko delovno obveznost. Pravico starši pridobijo pri svojem delodajalcu, na centru za socialno delo pa uveljavlja pravico do plačila sorazmernega dela prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti.

staršiDelavec, ki dela krajši delovni čas zaradi starševstva, ima:

  • pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas,
  • pravico do plačila za delo po dejanski delovni obveznosti.

Starši ne smejo delati nadur

Če starši uveljavljajo to pravico, jim delodajalec ne sme naložiti dela čez polni delovni čas (nadurno delo) ali dela ponoči. Prav tako jim ne sme neenakomerno razporediti delovnega časa ali jim prerazporediti delovnega časa. To lahko stori le v primeru, da starš, ki koristi pravico do skrajšanega delovnika, predhodno poda pisno soglasje.

>>> Razmišljate o samozaposlitvi? Pridružite se nam na izobraževanju, ker pojasnimo vse prednosti in slabosti samozaposlitve. Pri nas pa lahko ob pomoči strokovnjakov opravite tudi postopek za ustanovitev podjetja.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja