Go to Top

Samoprijava je lahko rešitev za zamudnike

Samoprijava izbriše prekršek zamudnika, a ne izniči krivdne odgovornosti

Samoprijava je dober način, kako se lahko podjetniki in posamezniki izognejo odgovornosti za prekršek, torej morebitnim sankcijam, če so zamudili rok za vložitev davčne napovedi.

Izračun dohodnine

Kljub temu samoprijava ne izključuje odgovornosti za kaznivo dejanje davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika, ki določa kazensko odgovornost, če so bili posredovani podatki o pridobljenih dohodkih, stroških, predmetih in blagu lažni ali pa je zavezanec na podlagi drugih okoliščin plačal manj davka, kot bi ga moral, ali je celo dobil vrnjenega.

PRIJAVITE SE NA SEMINAR ZASLUŽI DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

Vložitev samoprijave

Potrebujete davčno svetovanje? Pošljite povpraševanje!

Sabina Dimnik, DataSabina Dimnik, Data

Ob vložitvi mora zavezanec označiti, da je vloženi dokument samoprijava.  Če vlaga davčno napoved v pisni obliki, mora  v desnem zgornjem kotu vpisati številko 2; če pa je samoprijava vložena prek sistema eDavki, na začetku dokumenta označi polje pred besedo Samoprijava.

Želite registrirati s.p.?

Do kdaj je samoprijava še mogoča?

55. člen Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določa, kdaj je predložitev davčnega obračuna na podlagi še mogoča. Kazenske sankcije ne bodo doletele tistega, ki samoprijavo vloži, dokler ne pride do vročitve odmerne odločbe, začetka davčnega inšpekcijskega nadzora, postopka o prekršku ali do začetka kazenskega postopka.

Imam lahko d.o.o. z normiranimi odhodki?

Davčni zavezanec plača zamudne obresti

Od poteka roka za vložitev davčne napovedi do vložitve davčne napovedi, ki je samoprijava, so davčnemu zavezancu izračunane zamudne obresti, in sicer po obrestni meri 3 % letno. Obveznosti zavezanca so izpolnjene, ko plača tako davek kot tudi zamudne obresti.

Izračunajte si plačo!

Vložitev davčne napovedi po roku brez samoprijave

Enak odstotek obresti plača tudi davčni zavezanec, ki vloži davčno napoved, a to ni samoprijava in zamuda ni nastala iz objektivnega razloga, zavezanec pa je v takem primeru lahko kaznovan za prekršek.

Vas zanima kakšen znesek prevoza na delo vam pripada?

davčno svetovanje

Kako se izpolni UPN plačilni nalog?

Zamuda iz opravičljivih razlogov

Drugače se obravnava zamuda, nastala zaradi okoliščin, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti in so vplivali na zamudo. Mednje se štejejo nenadna bolezen, očitna pomota, smrt v družini, elementarni dogodek, prometna nesreča.

Ob tem lahko zavezanec  v osmih dneh po prenehanju razlogov in najpozneje v treh mesecih po izteku roka vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi tako, da zgoraj vpiše številko 1, če napoved oddaja pisno, v sistemu eDavki pa opravičljive razloge navede v opombah. Priložiti mora dokaze, da je zamuda nastala iz opravičljivih razlogov in davčno napoved. Če je še ne more vložiti, mora navesti datum, kdaj jo bo lahko, sicer lahko davčni organ, če določi, da je zamuda opravičljiva, določi rok, ne glede na to, ali bo zavezancu ustrezal ali ne.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Če zavezanec do določenega roka izpolni svoje obveznosti, se mu ne obračunavajo zamudne obresti in mu ne grozi globa.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja