Go to Top

Prenos podjetja in prezaposlitev delavcev

Vas skrbi prezaposlitev delavcev pri prenosu podjetja?

Pravna podlaga za takšen primer je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), natančneje 75. člen, ki govori o spremembi delodajalca. Delodajalec prenosnik je v tem primeru podjetje, v katerem je bil delavec prvotno zaposlen, prevzemnik pa podjetje, kjer želimo delavca ponovno zaposliti.

prezaposlitev

Za vas smo izpostavili ključne točke 75. člena ZDR-1, ki vas utegnejo zanimati v primeru prenosa podjetja in prezaposlitve delavcev:

  • Če pride zaradi pravnega prenosa podjetja ali dela podjetja, izvedenega na podlagi zakona, drugega predpisa, pravnega posla oziroma pravnomočne sodne odločbe ali zaradi združitve ali delitve do spremembe delodajalca, preidejo pogodbene in druge pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, ki so jih imeli delavci na dan prenosa pri delodajalcu prenosniku, na delodajalca prevzemnika.
  • Pravice in obveznosti iz kolektivne pogodbe, ki so zavezovale delodajalca prenosnika, mora delodajalec prevzemnik zagotavljati delavcem vsaj eno leto, razen če kolektivna pogodba preneha veljati pred rokom enega leta ali če je v tem času sklenjena nova.

Pravna podlaga za prezaposlitev delavcev pri prenosu podjetja je Zakon o delovnih razmerjih.

Klikni in deli

  • Če se pri delodajalcu prevzemniku iz objektivnih razlogov v dveh letih od datuma prenosa poslabšajo pravice iz pogodbe o zaposlitvi oziroma se bistveno spremenijo pogoji dela delavca pri prevzemniku in delavec zato odpove pogodbo o zaposlitvi, ima delavec enake pravice, kot če pogodbo o zaposlitvi odpove delodajalec iz poslovnih razlogov. Pri določanju odpovednega roka, pravice do odpravnine in drugih pravic, vezanih na delovno dobo, se upošteva delovna doba delavca pri obeh delodajalcih.
  • Če delavec odkloni prehod in dejansko opravljanje dela pri delodajalcu prevzemniku, mu lahko delodajalec prenosnik izredno odpove pogodbo o zaposlitvi.

Če v podjetju nimate svoje pravne službe, vam pri nas lahko ponudimo tudi pravno svetovanje ob nakupu, združitvah ali prodaji podjetja. Prav tako nudimo kadrovsko svetovanje za pravilno izvedbo vseh postopkov v zvezi z zaposlitvijo in prezaposlitvijo delavcev. Pokličete nas lahko na 01 600 1530 ali nam pišete na [email protected]

Aktivnost se izvaja v okviru projekta "VEM 2015", ki ga financirata RS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, Javna agencija.

SPIRIT Slovenija, javna agencija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja