Go to Top

Prekarno delo minimalna postavka 10,21 evra na uro

Prekarno delo minimalna postavka 10,21 evra bruto na uro.

Prekarno delo minimalna postavka bi morala biti po njihovih ugotovitvah vsaj 10,21 evra bruto. Izračunali so namreč, koliko mora na uro zaslužiti samostojni podjetnik, da si lahko izplača minimalno plačo, malico, potne stroške in regres. Seveda mora hkrati plačati tudi prispevke za socialna zavarovanja in stroške opreme. V času, ko dela, pa mora zaslužiti dovolj, da si lahko “privošči” dopust in bolniško. Prekarno delo minimalna postavka bi tako dosegala raven slovenske minimalne plače. Prekarnim delavcem bi omogočila sprotno odplačevanje mesečnih življenjskih stroškov in jim zagotavljala redni mesečni dohodek.

Predlog je rezultat študije, ki sta jo izvedla Pravna fakulteta v Ljubljani in Gibanje za dostojno delo in socialno družbo. Avtorji študije poudarjajo, da je glavni razlog za željo po uvedbi minimalne urne postavke za prekarno delo padanje cen v panogah zaradi prevelike konkurence in premajhnega povpraševanja na trgu delovne sile. Socialno varnost delavcev v atipičnih oblikah zaposlitev, ki so pogosto prekarno delo, ogrožajo nizke cene storitev.

Finančne in organizacijske prednosti ter slabosti samozaposlitve.

Vabljeni na brezplačen seminar, kjer vam pomagamo pri odločitvi, ali so vaši prihodki dober temelj za samozaposlitev. Nato je le še korak do ustanovitve podjetja, ki ga lahko hitro in brezplačno opravite na VEM točki Data.

Kaj je prekarno delo?

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo prekarno delo opisuje kot kratkotrajno delo, ki ne predstavlja stabilne oblike zaposlitve, zaslužek od prekarnega dela pa ne zagotavlja dostojnega preživetja. Med drugim gre za osebe, ki opravljajo delo na podlagi civilnih pogodb (avtorske pogodbe, podjemno delo), delajo na črno, s skrajšanim delovnim časom, opravljajo študentsko delo, agencijsko delo ali so samozaposlene (s.p.). Niso pa vse naštete pravne oblike dela nujno prekarne, saj nekaterim omogočajo dostojno življenje. Problematika prekarnega dela je predvsem v tem, da prekarni delavci niso deležni delovnopravnega varstva, kot ga imajo delavci s pogodbo o zaposlitvi, prav tako niso deležni enake mere socialne varnosti. Prekarno delo minimalna postavka znaša 10,21 evra bruto na uro. To zagotavlja  vsaj osnovno preživetje.

Izračun: avtorska/podjemna pogodba

Spadate med prekarce tudi sami? Pravna služba podjetja Data, d.o.o., na podlagi svojih dolgoletnih izkušenj na področju delovnega prava presoja, ali ima poslovno sodelovanje na podlagi civilnih pogodb elemente rednega delovnega razmerja. Naročite se na svetovanje in ugotovite, ali je morda tako v vašem primeru.

Ob ustanovitvi podjetja morate znižati stroške poslovanja. Eden izmed načinov je vodenje svojega knjigovodstva.

Ko je zaslužek nizek, je dragocen vsak evro. Naučite se sami voditi enostavno knjigovodstvo svojega podjetja!

Prekariat v številkah

  • V Sloveniji je v atipičnih zaposlitvah (prekarno delo) zaposlenih več kot 41 odstotkov delavcev, predvsem mladih. Delež prvih zaposlitev, ki so atipične, je 76,5 odstotka, kar je največ v Evropski uniji.
  • Število samostojnih podjetnikov v Sloveniji zelo hitro narašča in znaša že 13 odstotkov vseh delovno aktivnih. A kar tretjina samostojnih podjetnikov živi pod pragom revščine.
  • V Sloveniji 17,3 odstotka moških in kar 41 odstotkov žensk dela več kot 70 ur na teden. Povprečje v Evropski uniji je 21,8 odstotka.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja