Go to Top

Pravni nasveti so za podjetje zlata vredni

Pravni nasveti so vse prepogosto premalo cenjeni oziroma se njihovega pomena zavedamo šele, ko se kaj zalomi. In zalomi se lahko marsikje, posebno v podjetju.

pravni nasvetiNadaljujemo s predstavitvijo primerov, ko so lahko strokovni pravni nasveti za podjetje usodnega pomena. V prejšnjem prispevku smo pisali predvsem o primerih, ko dober pravnik novopečenemu podjetniku postavi podjetje na trde temelje.

Pomemben del pravnega svetovanja – poleg področja obligacijskega in gospodarskega prava – je tudi delovno pravo.

Pravno svetovanje za novo podjetje je storitev, ki jo ponuja tudi Data. Že pred registracijo podjetja (na VEM točki Data podjetje ustanovite hitro in brezplačno) vam lahko pomagamo s podjetniškim in pravnim svetovanjem.

Ste sveži podjetnik brez izkušenj z vodenjem poslov? Ali veste kakšne so vaše nove obveznosti? Znate izstaviti račun?

Področje zaposlovanja delavcev v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo je posebno občutljivo. Morda se vam zdi, da pogodbo o zaposlitvi lahko sestavite kar sami ali pa vzorec kupite celo v knjigarni. Drži, veljavna je tudi pogodba, ki vsebuje le obvezne sestavine po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Vendar pa se lahko stvari precej zalomijo, če že pred sklenitvijo pogodbe ne pomislite na vse mogoče črne scenarije, na katere vas bo dober in izkušen pravnik pravočasno opozoril. Pravni nasveti so pomemben del priprave pogodb o zaposlitvi.

Pravno razmerje med delavcem in delodajalcem je občutljivo in strogo urejeno. Delavec je v njem postavljen v položaj šibkejšega in je zato bolj varovan. Številni podjetniki, ki so že zaposlovali, so se počutili ravno nasprotno. Občutili so nemoč, ko so delavci uveljavljali samovoljo in niso sledili navodilom delodajalca. Pogosto se zgodi, da mu celo namenoma povzročajo škodo, podjetnik pa ne more ali zna ustrezno ukrepati.

Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - GDPR

Konkurenčna klavzula

Eden od takih primerov, kjer pravni nasveti pridejo še kako prav, je konkurenčna klavzula. Ta zavezuje delavca, da po prenehanju delovnega razmerja pri delodajalcu ne sme izkoriščati poslovnih znanj ali poslovnih zvez, ki jih je pridobil pri njem. Konkurenčna klavzula zavezuje le, če je pisno dogovorjena v pogodbi o zaposlitvi in če je dogovorjena v skladu z določili ZDR-1. Če se o klavzuli ne dogovorite ali se o njej ne dogovorite ustrezno, boste lahko le nemočno opazovali nekdanjega delavca, kako se bo zaposlil pri vaši neposredni konkurenci.

Pogodbene kazni

Imate v vaših pogodbah o zaposlitvi določene pogodbene kazni? Poznate razliko med odškodninsko odgovornostjo in pogodbeno kaznijo? Veste, da je delavec že po zakonu odgovoren za škodo, ki vam jo povzroči namenoma ali iz hude malomarnosti? Ste kdaj že zahtevali delno povračilo izplačanega regresa delavcu, ki mu je med letom prenehalo delovno razmerje? Ali uporabljate institut poskusnega dela, ki vam omogoča, da delavca preizkusite in mu, če se ne izkaže, odpoveste pogodbo o zaposlitvi s sedemdnevnim odpovednim rokom zaradi neuspešno opravljenega poskusnega dela?

Vsi našteti primeri so dokaz, da so pravni nasveti in pomoč pravnega strokovnjaka zagotovo upravičen strošek, saj po zaslugi strokovnih pravnih nasvetov lahko ogromno prihranite!

Naši pravni strokovnjaki vam na kadrovskem področju lahko svetujejo:

Pripravimo vam tudi evidence s področja dela, v skladu z Zakonom o evidencah na področju dela in socialne varnosti:

  • evidenca o zaposlenih delavcih,
  • evidenca o stroških dela,
  • evidenca o izrabi delovnega časa,
  • letni plan dela – letni koledar…

Kontaktirajte nas in si rezervirajte svoj termin za pravno svetovanje

  • Pokličite nas na tel.: 01 600 15 30
  • E-pošta: data@data.si
  • Za vsa svetovanja smo dosegljivi tudi preko Skype.

Pripravila: Darja Golob Koritnik, univ. dipl. prav.

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja