Go to Top

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu je obvezen!

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu – trpinčenje je prepovedano!

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu ureja trpinčenje, ki je poznano tudi pod izrazom mobing. Kdaj gre za trpinčenje na delovnem mestu? Kako izdelati pravilnik? Kakšne so kazni, če se na delovnem mestu izvaja mobing?

Informativni izračun plače

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu – kaj sploh trpinčenje je?

Gre za sovražno komunikacijo, ki je sistematično usmerjena proti posamezniku s strani enega ali pa več sodelavcev. Za trpinčenje na delovnem mestu je predvsem značilno to, da žrtev zaradi sodelavcev ali nadrejenih trpi psihičen pritisk in bolečino. Prav tako pa delovno okolje za žrtev postane sovražno. Pri trpinčenju je potrebno poudariti tudi to, da trpinčenje oz. mobing traja daljše časovno obdobje (vsaj šest mesecev). Treba je namreč razlikovati med trpinčenjem in kratkotrajnimi konflikti med sodelavci.

Ustanovite podjetje na Dati!

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu je obvezen!

Pravilnik o trpinčenju na delovnem mestu je eden izmed tistih pravilnikov, ki so zakonsko obvezni. Obveznost je določena v Zakonu o varnosti in zdravju pri delu. Morajo ga pa imeti vse pravne osebe in samostojni podjetniki, ki zaposlujejo. Mimogrede, pri nas lahko opravite tudi usposabljanje Varstvo in zdravje pri delu! S pravilnikom je potrebno urediti način prepoznavanja, preprečevanja in odpravljanja posledic spolnega ali drugega trpinčenja na delovnem mestu.

ZASLUŽITE DENAR S SVOJIM HOBIJEM ALI IDEJO!

pravno svetovanje

Rezervirajte svoj termin za registracijo podjetja pri nas!

Pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu – kako ga sestaviti?

Zavedati se je treba, da je trpinčenje oz. mobing na delovnem mestu zelo širok pojem. Ni vsaka neprijetna situacija ne delovnem mestu že trpinčenje. Zato je pomembno, da se v pravilniku mobing zelo natančno opredeli. Prav tako je treba navesti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu. V pravilniku je treba zavarovati svoje zaposlene in preprečiti morebitne očitke o krivičnem obravnavanju ali diskriminaciji zaposlenih. Ste na novo ustanovili podjetje in bi potrebovali pravilnik o preprečevanju trpinčenja na delovnem mestu? Tega (ali pa tudi ostale interne akte) vam lahko pripravijo tudi naši pravni svetovalci! Za plačljivo ponudbo lahko pokličete na 01/600-1530 ali nam pišete na data@data.si.

PREVERITE IZOBRAŽEVANJA, KI JIH ORGANIZIRAMO PRI NAS!

Trpinčenje oz. mobing prepovedan

Trpinčenje oz. mobing prepovedujeta Kazenski zakonik in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Kazenski zakonik sicer govori o šikaniranju na delovnem mestu. Pri tem je potrebno poudariti, da je šikaniranje opredeljeno kot povzročitev ponižanja ali prestrašenosti s spolnim nadlegovanjem, psihičnem nasiljem, trpinčenjem ali neenakopravnim obravnavanjem. Pri tem zadošča že enkratno dejanje oz. tovrsten pojav. Za šikaniranje je predpisana zaporna kazen dveh oz. treh let! ZDR-1 pa trpinčenje opredeljuje kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Registrirajte d.o.o. pri nas!

Kakšne so obveznosti delodajalca?

Po ZDR-1 mora delodajalec zagotoviti delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. Delodajalec tako mora tako sprejeti ukrepe za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu. Če delodajalec ne spoštuje določil Zakona o varnosti in zdravju pri delu, ga lahko doleti kazen med 2000 in 40000 evri. Posebej se pa kaznuje še odgovorna oseba delodajalca – z globo med 500 in 4000 evri. Kazen lahko izreče delovni inšpektor ali pa inšpektor za varnost in zdravje pri  delu.

Ostanite na tekočem: Prijavite se na e-novice

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja