Go to Top

Poslovanje društev v 2016: 23.269 društev zaposlovalo 3.446 delavcev

Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v poročilu, ki predstavlja poslovanje društev, ugotavlja, da so društva v letu 2016 zaposlovala 3.446 delavcev in izkazala več kot 560 milijonov evrov prihodkov.

izobraževanje

Enostavno knjigovodstvo pride prav tudi društvom. Naučite se ga na naši delavnici.

Več informacij

Poslovanje društev v lanskem letu

Ajpesu je za preteklo leto podatke iz letnih poročil predložilo 23.269 društev.

poslovanje društev

Društva se na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu razvrščajo v skupine in podskupine glede na vrsto društva.

Največ društev je bilo lani razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (35,2 odstotka), kulturnih in umetniških društev (16,5 odstotka) in društev za pomoč ljudem (12,9 odstotka).

Lani so izkazala 561.638.678 evrov prihodkov, kar je 4 odstotke več kakor v letu 2015. Največ prihodkov so ustvarila športna in rekreativna društva.

Prijava na izobraževanje

Kdo lahko ustanovit društvo in na kakšen način mora voditi poslovne knjige, pojasnjujemo v prispevku Društvo: Kako mora voditi knjige?. Splošno pravilo sicer je, da mora društvo voditi knjige po sistemu dostavnega knjigovodstva. A zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. To pa lahko vodi društvo samo. Vodenje enostavnega knjigovodstva se namreč da naučiti na praktični delavnici, ki jo izvajamo v podjetju Data. Več informacij dobite v prispevku Knjigovodstvo za društva.

Prijava na izobraževanje

Društva so zaposlovala več kot tri tisoč ljudi

Podatki glede poslovanja društev kažejo, da so ta v letu 2016 zaposlovala 6 odstotkov več delavcev kot leto prej, in sicer 3.446 delavcev.  Največji delež zaposlenih je bil v društvih za pomoč ljudem (skoraj 47 odstotkov) in v športnih in rekreativnih društvih (skoraj 25 odstotkov). Med regijami pa sta največji delež zaposlenih imeli Osrednjeslovenska regija (53,3 odstotka) in Podravska regija (13,1 odstotka).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja