Go to Top

Poslovanje društev v 2016: 23.269 društev zaposlovalo 3.446 delavcev

Agencija za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) v poročilu, ki predstavlja poslovanje društev, ugotavlja, da so društva v letu 2016 zaposlovala 3.446 delavcev in izkazala več kot 560 milijonov evrov prihodkov.

izobraževanje

Kako voditi svoje enostavno knjigovodstvo?

Enostavno knjigovodstvo pride prav tudi društvom. Naučite se ga na naši delavnici.

Več informacij

Poslovanje društev v lanskem letu

Ajpesu je za preteklo leto podatke iz letnih poročil predložilo 23.269 društev.

poslovanje društev

Društva se na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem interesu razvrščajo v skupine in podskupine glede na vrsto društva.

Največ društev je bilo lani razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev (35,2 odstotka), kulturnih in umetniških društev (16,5 odstotka) in društev za pomoč ljudem (12,9 odstotka).

Lani so izkazala 561.638.678 evrov prihodkov, kar je 4 odstotke več kakor v letu 2015. Največ prihodkov so ustvarila športna in rekreativna društva.

Prijava na izobraževanje

Kdo lahko ustanovit društvo in na kakšen način mora voditi poslovne knjige, pojasnjujemo v prispevku Društvo: Kako mora voditi knjige?. Splošno pravilo sicer je, da mora društvo voditi knjige po sistemu dostavnega knjigovodstva. A zakonodaja dopušča, da ob izpolnjevanju določenih pogojev, društvo izbere enostavno knjigovodstvo. To pa lahko vodi društvo samo. Vodenje enostavnega knjigovodstva se namreč da naučiti na praktični delavnici, ki jo izvajamo v podjetju Data. Več informacij dobite v prispevku Knjigovodstvo za društva.

Prijava na izobraževanje

Društva so zaposlovala več kot tri tisoč ljudi

Podatki glede poslovanja društev kažejo, da so ta v letu 2016 zaposlovala 6 odstotkov več delavcev kot leto prej, in sicer 3.446 delavcev.  Največji delež zaposlenih je bil v društvih za pomoč ljudem (skoraj 47 odstotkov) in v športnih in rekreativnih društvih (skoraj 25 odstotkov). Med regijami pa sta največji delež zaposlenih imeli Osrednjeslovenska regija (53,3 odstotka) in Podravska regija (13,1 odstotka).

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja