Go to Top

Bi se preizkusili v poslu z izdajanjem revij? Moderna tehnologija je izdajanje revij olajšala do mere, kjer potrebujete le še dober ščepec idej… in podjetje!

Namizno založništvo je neskončno olajšalo izdajanje revij in druge periodike. Hkrati pa se je to področje tudi v večji meri preobrazilo in izkoreninilo. Pojavili so se novi spletni mediji, a kljub temu nas večino še išče tisti verodostojen kanal ali povezovalen vir informacij in znanj. Tako se pojavljajo vedno bolj specializirane ali »nišne« tiskane revije ali pa spletne različice revij, namenjene čim bolj široki in veliki publiki. Kar je potrebno za ta posel, je vsekakor iznajdljiv in kreativen poslovni model. Izkoristite poslovno priložnost za izdajanje revij in ustanovite svoje podjetje.

Informativni izračun dohodnine

Dejavnost, ki jo registrirate za izdajanje revij je…

Dandanes izdajanje revij lahko poteka popolno v digitalni sferi, v oblaku, ali pa celo vključuje fizično tiskane – tradicionalne revije, ki jih nekdo prime v roke in prelista. Tablice, telefoni in računalniki so na vsakem koraku in stroški diktirajo kakšno obliko zavzame naš izdelek. Tudi izdajanje revij v digitalni obliki nosi nov pomen v družbi kot še pred časom, ko svet še niso vodili »influencerji« oz. znani zvezniki. Ti po socialnih platformah delijo svoje izkušnje in videnja – predvsem pa slikice. Bralec v reviji zasledi misli, videnja in občutke, ki jih avtor članka skuša komunicirati širši, obči publiki. Tako je revija lahko priložnost za nekoga, ki bi bil zmožen širši publiki predstaviti star in obstoječ medij v drugačni potrošniški duši… Tudi odprtje tiskarne in storitev tiskanja je lahko v današnjem času še vedno donosna dejavnost.

Ko registrirate podjetje, je potrebno registrirati dejavnost za izdajanje revij in druge periodike…

Za to, da podjetnik lahko prične z oglaševanjem in reklamiranjem svoje storitve, mora registrirati primerno pravno-organizacijsko obliko. To je lahko opravljeno že z registracijo s.p. ali ustanovitvijo d.o.o. na naši VEM točki. Iz nepridobitnih namenov pa se lahko odloči za registracijo društva ali zavoda. Pri tem se mora opredeliti, ali bo hotel delovati na pridobitnem nivoju- torej v kolikor bo želel delovati z motivom dobička, ali mora biti javno koristen.

Vas zanima izdajanje revij? Ustanavljate svoje podjetje! Pri nas je to enostavno - rezervirajte si termin na 01 600 1530

Rok Gros, DataRok Gros, Data

V vsaki od teh situacij bo moral registrirati dejavnost, katero bo opravljal in to je v tem primeru »Izdajanje revij in druge periodike« (SKD 58.140). Ta dejavnost vključuje izdajanje revij v fizični obliki, torej tiskane revije, druge periodike, ki izhaja manj kot štirikrat tedensko ali elektronske oblike revij ali periodike. Ste vedeli, da je doregistracija dejavnosti podjetja povsem enostavna?

Revije ali periodika mora biti v slovenskem jeziku razen, ko so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine. Razlog za razširjanje vsebin v tujem jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh vsebin. Izdajatelj mora imeti sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Tu mora imeti tudi sedež uredništva.

Pravni nasvet

Revija in vsak drug medij mora imeti odgovornega urednika

Izdajanje revij zahteva tudi imenovanje odgovornega urednika. Ta mora aktivno obvladati slovenski jezik, mora biti poslovno sposoben in mu ne sme biti izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja. Ne sme biti to tudi oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

Potrebujete zanesljiv računovodski servis

Marina Arh, DataMarina Arh, Data

Za imenovanje oz. razrešitev odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje uredništva. Odgovorni urednik revije med drugim odgovarja za uresničevanje programske zasnove medija. Medij ima lahko tudi več kot enega urednika.

Izdajatelj mora vsako leto do konca februarja objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije nekatere podatke. To so ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma podjetje in sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj 5% delež kapitala ali najmanj 5% delež upravljavskih oziroma glasovalnih pravic ter imena članov uprave oziroma organa upravljanja in nadzornega organa izdajateljev. Tudi spremembe teh podatkov morajo biti objavljena najkasneje v 30 dneh po spremembi.

Pravno podlago za te zahteve predstavlja Zakon o medijih (ZMed).

Potrebujete pravni nasvet? Pokličite naše pravnike na telefon 01 6001 528 ali jim pišite na [email protected].

Dodajte svoj komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja