Go to Top

Podjetniški portal

Okrepčevalnica je gostinski obrat, za katerega ne potrebujete začetnih dovoljenj, vendar…

Okrepčevalnica za sam pričetek delovanja sicer ne potrebuje začetnih dovoljenj. Kljub temu pa je potrebno urediti nekaj podrobnosti, ki so zahtevane za vsako gostinsko dejavnost. Tako odprtje lastnega gostinskega obrata, v katerem se pripravljajo in prodajajo hitro pripravljene jedi in pijače, praviloma brez strežbe za gostinsko mizo, na samopostrežen način in v lokalih s hitro pripravljeno hrano, ni nobenemu izven dosega. Le podjetniško žilico potrebujete! Informativni izračun plače Za registracijo Nadaljuj z branjem

Pravice iz javnih sredstev – kaj vse vam kot državljanu pripada?

Ali poznate vaše pravice iz javnih sredstev oz. kaj vse vam pripada s strani države? Kje jih lahko uveljavljate? Kdo vse je upravičen do pravic iz javnih sredstev? Potrebujete pomoč? Izračun dohodnine – olajšava za otroke Katere pravice iz javnih sredstev poznamo? Pravice iz javnih sredstev delimo na denarne prejemke, subvencije in znižana plačila. Denarni prejemki so: otroški dodatek, denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, državna štipendija. Subvencije so: subvencija malice Nadaljuj z branjem

Vzdrževanje gasilnih aparatov – dejavnost, ki se opravlja le s posebnimi pooblastili!

Vsi se srečujemo z njimi – bodisi v poslovnih stavbah ali v več-stanovanjskih objektih doma. Vzdrževanje gasilnih aparatov je pomembno delo, ki zagotavlja pravilno in varno delovanje teh naprav v času, ko to najbolj potrebujemo. Dejavnost je regulirana in zahteva izpolnitev določenih pogojev. Dobra novica pa je, da lahko ročne in prevozne gasilne aparate vzdržujejo tako pravne kot fizične osebe. Informativni izračun plače Registracija dejavnosti za vzdrževanje gasilnih aparatov Za Nadaljuj z branjem

Kakšne stopnje DDV imajo naše sosednje države in druge članice EU?

Kako se Slovenija uvršča po višini stopenj DDV glede na okoliške države in kako glede na druge države EU? Govori se, da smo v samem vrhu, a je temu res tako? Načeloma ne, a to velja, če gre za osnovno stopnjo DDV. Poglejmo si nekaj članic in stopnje DDV za primerjavo. Informativni izračun dohodnine Standardne in znižane stopnje DDV po okoliških državah V vseh državah EU poznamo standardne stopnje DDV Nadaljuj z branjem

Preventivni zdravstveni pregledi – ali je potrebno tudi zagotavljanje periodičnih pregledov?

Preventivni zdravstveni pregled delavca je namenjen ugotavljanju izpolnjevanja zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu. ZDR-1 določa, da delodajalec zaradi ugotovitve kandidatove zdravstvene zmožnosti za opravljanje dela napoti kandidata na zdravstveni pregled. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) pa določa, da mora delodajalec zagotoviti delavcem takšne zdravstvene preglede, ki ustrezajo tveganjem za varnost in zdravje pri delu. Informativni izračun plače Kdo se šteje kot delavec? Zakon o Nadaljuj z branjem

Izvajanje pobotov pred izvedbo vračila dohodnine

Ali ste že prejeli informativni izračun dohodnine? Ali pričakujete vračilo ali doplačilo dohodnine? Obveščamo vas, da bo Finančna uprava Republike Slovenije opravila pobot pred izvedbo vračila dohodnine. Ali veste kaj je pobot in kdaj se izvajanje pobotov opravlja? Informativni izračun dohodnine Finančna Uprava Republike Slovenije vam je verjetno že poslala informativni izračun dohodnine. Informativni izračun dohodnine ste nekateri že prejeli, ostali pa ga boste prejeli do konca maja; natančneje do Nadaljuj z branjem

Stečaj družbe – kdaj so izpolnjeni pogoji za stečaj in kako pričeti s postopkom?

Stečaj je oblika prenehanja gospodarske družbe, ki pride v poštev v primeru insolventnosti družbe. Pravila in postopek stečaja opredeljuje Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Po zaključenem postopku stečaja se družba izbriše iz sodnega registra. Informativni izračun plače Kdaj je družba insolventna? Insolventnost je položaj, ki nastane, če družba: v daljšem obdobju ni sposobna poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju (trajnejša Nadaljuj z branjem

5 vprašanj pred registracijo podjetja

Pred registracijo podjetja se je vsekakor dobro pozanimati in pripraviti na postopek na VEM točki. Referenti Vem točke Data dnevno prejemamo klice bodočih podjetnikov, ki nameravajo registrirati podjetje in se podati v podjetniške vode. Sprašujete nas vse mogoče, iz vprašanj bodočih podjetnikov pa smo za pričujoči prispevek izbrali pet najbolj pogostih vprašanj, ki nam jih zastavljate pred registracijo podjetja in vam v tem prispevku odgovarjamo nanje. Informativni izračun dohodnine Katere Nadaljuj z branjem

Pridobivanje smole, dejavnost s katero pridemo do naravnih nadomestkov sintetičnih kemikalij v vsakdanji uporabi

Pridobivanje smole, posebno smole iz iglavcev kot je smreka, je že od nekdaj koristno – bodisi zaradi uporabe smole v okvirih ljudske medicine ali kot vložek v proces proizvodnje drugih industrijskih surovin, kot je terpentin ipd.. Kljub temu, da so take izdelke pogosto nadomeščali naftni izdelki, se novi proizvodni postopki vedno bolj poslužujejo bolj naravnih surovin in tako so izvlečki smole ponovno bolj in bolj uporabljeni. Pridobivanje smole je tako Nadaljuj z branjem

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust – kdaj vam ga je delodajalec dolžan izplačati?

Bliža se 30. junij, datum, do katerega je potrebno izkoristiti letni dopust za leto 2018. Ali ste ga že izkoristili? Kaj pa tisti, ki letnega dopusta ne morete izkoristiti? Ali vam pripada nadomestilo za neizrabljen letni dopust? Kaj pa če ste prenehali z delom pri delodajalcu in vam delodajalec ni omogočil izrabe letnega dopusta? Zakon o delovnih razmerjih določa, da ima delavec pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v Nadaljuj z branjem

Obvestila o prekrških iz tujine morajo biti v slovenskem jeziku

Ste prejeli obvestilo in položnico o prometnem prekršku iz tujine? Kaj storiti s takšnim obvestilom o prekršku? Ali ste takšno obvestilo dolžni upoštevati? Kaj storiti, če obvestilu ni priložen zapisnik v slovenskem jeziku? Če ste prejeli obvestilo iz katere izmed držav članic Evropske Unije, so te dolžna poslati obvestilo v slovenskem jeziku. Evropska komisija je pred kratkim podala mnenje, da mora biti obvestilo o prometnem prekrških iz tujine v slovenskem Nadaljuj z branjem

2. maj – Praznik dela

Praznik dela je mednarodni praznik dela, ki ga 1. maja vsako leto praznujemo v Sloveniji ter v številnih drugih državah. Poleg 1. maja, ko je v Sloveniji praznik dela, je dela prost dan tudi 2. maj. Dvodnevno praznovanje praznika dela je slovenska posebnost, saj je v drugih državah EU mogoče opaziti, da je dela prost samo prvi maj. 2. maj je dela prost dan tudi v Srbiji in Bosni in Nadaljuj z branjem

Popolna vloga za registracijo s.p. – na kaj ne smete pozabiti, ko ustanavljate svoje podjetje!

VEM referenti imamo veliko izkušenj z registracijami in tako imamo tudi velikokrat izkušnje z vlogami, oddanimi preko spleta ali na drugih točkah. Zgodi se, da te vloge niso uspešno razrešene ali so nepopolne. Preberite si, kaj mora vsebovati popolna vloga za registracijo statusa samostojnega podjetnika (s.p.), pa velikokrat v praksi tega ne vsebuje. Tem pogostim napakam se izognete, če registrirate podjetje na VEM točki DATA. Tu registracije vodijo izkušeni referenti Nadaljuj z branjem

Obratovalni monitoring hrupa oz. merjenje hrupa, je strokovna dejavnost, ki poleg primernih naprav zahteva tudi…

V tem času prihajajo v ospredje registracije podjetij z izrazito tehničnimi in strokovnimi znanji in med njimi je tudi izredno zanimiva dejavnost izvajanje obratovalnega monitoringa oz. merjenje hrupa. To merjenje hrupa je občasno ocenjevanje hrupa, ki nastaja zaradi uporabe vira hrupa ali zaradi njegovega obratovanja. Tako se ocenjuje hrupnost cest, avtocest, železniških prog in hrup, ki ga povzročajo industrijske naprave ali obrat v določenem obdobju. Dejavnost je strokovne narave, ki Nadaljuj z branjem